Import i Tripletex

Det er mange importmuligheter i Tripletex, og i denne artikkelen har vi samlet informasjon om de ulike mulighetene.

Tripletex støtter filformatene Mamut GBAT10, CSV og Excel.

 

A: Tips til bruk av Excel

B: Tips til bruk av GBAT10 Mamut

C: Tips ved import fra nettbutikk

 

1.  Åpningsbalanse

2.  Historisk balanse

3.  Kunde-/leverandørimport

4.  Produktimport

5.  Ordreimport

6.  Fakturaimport

7.  Bilagsimport

8.  Lønnsimport

9.  Ansattimport

 

A. Excel

Når du bruker Excel til import, så må du være oppmerksom på følgende:

 • Tripletex støtter kun formatet Excel 97-2003 (xls).
 • Kun den første fanen i regnearket vil bli importert.
 • Regnearket må ikke inneholde spesialfunksjoner, f.eks. makroer, filtrering, grafer og låsing av rader.
 • Excel importerer iblant datoer som tall som ikke Tripletex tolker korrekt. Datoer formateres som tekst ved å sette inn tegnet ‘ foran datoen. For eksempel: ‘2013-01-01'.
 • Pass på at det ikke blir kluss i nummerseriene.

 

B. GBAT10 Mamut

 Når man importerer GBAT10 Mamut-filer, så kan man merke seg følgende:

 • Alle regnskapskontoer må opprettes på forhånd. Dette gjøres via Regnskap/Innstillinger".
 • Beskrivelse ved import av Mamut-bilag spesifiseres i kolonne 21, «Beskrivelse hovedbok».
 • Alle mva-koder i importfilen må mappes mot tilsvarende mva-koder i Tripletex. Mappingen registreres i avsnittet «Mva-innstillinger».
 • Pass på at det ikke blir kluss i nummerserier.

 

C. Nettbutikk

Når man skal importere fra nettbutikk, så bør man merke seg følgende:

 • Man må ha nettbutikksmodulen i Tripletex. Er din Tripletex-konto opprettet før november 2016, kontakt support for aktivering. Dette gjelder kun import via API-et. Aktivering er ikke nødvendig for manuell import.
 • Man må registrere alle betalingstypene fra nettbutikken i Tripletex før import av fakturaer.
 • Ved import av kunder må man passe på at det ikke blir konflikt mellom kundenumrene i nettbutikken og kundenumrene som opprettes manuelt i Tripletex. Du finner mer informasjon om faktura fra nettbutikk og betalingstyper her: Jeg ønsker å importere fakturaer fra nettbutikk. Hvordan gjøres dette i Tripletex?)
 • Hvis man ønsker å bokføre ordrelinjer mot bestemte inntektskontoer, så må man endre oppsettet på produktene. Man kan ikke spesifisere regnskapskontoer i importfilen, så produktene må opprettes før regnskapskontoene endres.

 

1.  Åpningsbalanse

 • Ved registrering av åpningsbalanse kan man importere hovedbok og åpne poster fra kunder, leverandører og ansatte via sidemenyen.
 • Det er viktig at man studerer eksempelfilene på siden.
 • Dersom man ønsker mer funksjonalitet knyttet til de åpne kundefordringene, kan man alternativt benytte fakturaimport før man oppretter åpningsbalansen.
 • Dersom man ønsker å remittere åpne poster i leverandørreskontro, kan man importere leverandørfakturaene via bilagsimport før man oppretter åpningsbalansen.
 • Hjelpeartikkel for åpningsbalanse finner du her.

 

2. Historisk Balanse

 • Historisk balanse opprettes etter at åpningsbalanse er opprettet. 
 • Det er viktig at man studerer eksempelfilene på siden.
 • Det er utgående saldo per måned som skal registreres - ikke bevegelsene.
 • Hjelpeartikkel for historisk balanse finner du her.

 

3. Kunde-/leverandørimport

 • Kunder og leverandører kan importeres inn i kontoen via «Kunde/Kunde- og leverandørimport» i hovedmenyen.
 • Man kan importere mange kunder og leverandører i én operasjon.
 • Det er viktig at man studerer eksempelfilen på siden og rydder i kunde- og leverandøroversikten før man bruker importfunksjonen.

 

4. Produktimport

 • Produkter kan importeres via «Produkt/Produktimport» i hovedmenyen.
 • Man kan importere mange produkter i én operasjon.
 • Merk at for å oppdatere eksisterende produkter må importfilens produktnummer stemme overens med produktet i Tripletex.
 • Det er viktig at man studerer eksempelfilen på siden før man bruker importfunksjonen.
 • Feltene som er fylt ut, er obligatoriske, mens de tomme er frivillige.
 • Vi anbefaler å holde “regnskapskonto” tom. Inntekt vil da bokføres mot standardkonto for ordrelinjer.
 • Regnskapskontoen på produktet vil bestemme hvilken konto fakturaen føres mot. Hvis det ikke er valgt et produkt, vil faktura føres mot standard konto for salg ihht konteringsreglene under "Regnskap/Innstillinger/Regnskapsregler" (f.eks. konto 3000).
 • Hjelpeartikkel om leverandørprodukter finner du her.

 

5. Ordreimport

 • Ordre kan importeres via "Faktura/Ordreimport" i hovedmenyen.
 • Man kan importere flere ordre i én operasjon.
 • Når man importerer ordre, så må man passe på at det ikke blir kluss i nummerseriene for importerte ordre og ordre som er opprettet i Tripletex.
 • Det er viktig at man studerer eksempelfilen og “beskrivelse av filformat”.
 • Kolonnene med fet skrift er obligatoriske.
 • Hvis man klikker på «Hjelp og support-knappen» øverst til høyre på siden, så får man opp hjelpedokumenter knyttet til supportfunksjonen.

 

6. Fakturaimport

 • Fakturaer kan importeres via «Faktura/Fakturaimport» i hovedmenyen.
 • Man kan importere mange fakturaer én operasjon.
 • Når man importerer fakturaer, så må man passe på at det ikke blir kluss i nummerseriene for importerte fakturaer og fakturaer som er opprettet i Tripletex.
 • Det er viktig at man studerer eksempelfilen og “beskrivelse av filformat” på siden før man bruker importfunksjonen.
 • Kolonnene med fet skrift er obligatoriske.
 • Ved import av fakturaer må ordrenummeret defineres i importfilen så man ikke får feilmelding om at ordrenummer mangler. Systemet må få laget en ordre i bakkant av fakturaen for å få importert den.
 • Nederste punkt på siden "Faktura/Innstillinger" bestemmer om importerte fakturaer skal sendes til kunde eller ikke.
 • Importer kunder og leverandører før du importerer fakturaer så fakturaene blir koblet mot korrekte produkter/kunder.
 • Hvis man klikker på «Hjelp og support-knappen» øverst til høyre på siden, så får man opp hjelpedokumenter knyttet til supportfunksjonen.

 

7. Bilagsimport

 • Man kan importere bilag med filformatet Mamut GBAT10 via «Bilag/Import» i hovedmenyen. Les mer om GBAT10 lenger opp i denne artikkelen.
 • Når man importerer bilag, så må man passe på at det ikke blir kluss i nummerserier for importerte bilag og bilag som er opprettet i Tripletex.
 • Alle regnskapskontoer i kontoplanen må da opprettes på forhånd.
 • Husk at Tripletex har egne mva-koder, så alle mva-koder må mappes mot tilsvarende mva-koder i Tripletex. Se en beskrivelse av mva-kodene her. 

 

8. Lønnsimport

 • Lønnsimporten oppretter en lønnsutbetaling under bearbeiding for hver periode. Det er viktig at man studerer og nøyaktig følger oppsettet i eksempelfilene nederst på siden.
 • Tripletex støtter kun import av filtypene CSV og Excel.  
 • Du kan lese mer om lønnsimport i artikkelen «Lønnsimport» HER

 

9. Ansattimport

 • Denne funksjonen gjør det mulig å opprette mange ansatte i én operasjon. Du kan se en oversikt over ansatte i ansattoversikten.
 • Tripletex støtter kun import av filtypene CSV og Excel.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no