Jeg prøver å legge inn frikort på en ansatt, men systemet sier at jeg må legge inn en trekktabell. Hva gjør jeg?

Når man registrerer frikort på en ansatt, så huker man av for prosentkort. Da trenger man ikke legge inn en trekktabell.

Frikort kan bestilles og hentes elektronisk (via eSkattekort) på samme måte som vanlige skattekort, men man kan også legge inn dette frikortet manuelt.
For å legge inn frikortet manuelt går man til den ansattes arbeidsforhold og avsnittet "Skattekort". Her huker man av for "Prosentkort" og legger inn frikortbeløpet under "Fribeløp".
Man bør også legge inn 50 % skattetrekk.

Om man legger inn en prosentsats for skattetrekk i tillegg til fribeløpet, vil det automatisk bli trukket skatt når fribeløpet blir oppbrukt/overskredet. Det vil da kun trekkes skatt av det beløpet som overstiger fribeløpet. Frem til det foreligger et ordinært skattekort skal man som arbeidsgiver trekke 50 % i skatt om fribeløpet er overskredet.

Om den ansatte senere får et ordinært skattekort med enten tabelltrekk eller prosenttrekk, legges dette skattekortet inn ved å legge til en "ny rad" i arbeidsforholdet. Om man derimot velger å bestille eSkattekort vil dette skattekortet legges automatisk til den ansattes arbeidsforhold. Du kan lese mer om eSkattekort her: Elektroniske skattekort

Generell info vedr. frikort:
Frikortet må fornyes hvert år. Ansatte med frikort må derfor huske å bestille et nytt frikort hvert år. Den ansatte får beskjed når frikortet er klart, og det vil som regel ta tre virkedager fra den ansatte har bestilt til frikortet er klart og man som arbeidsgiver kan hente det elektronisk.
Hvis den ansatte har flere arbeidsgivere, er det viktig at vedkommende bestemmer hvor mye hver arbeidsgiver skal bruke av frikortet, og den ansatte må da fordele fribeløpet på de ulike arbeidsgiverne.

Får man 0 i beløp når man henter et frikort på en ansatt, så har en annen arbeidsgiver hentet frikortet først. Den første arbeidsgiveren som henter den ansattes frikort, blir automatisk tildelt 100% av fribeløpet. (Dette er dersom den ansatte ikke har fordelt beløpet på flere arbeidsgivere.)

Når man har frikort, så kan man tjene opptil 60 000 kroner (2021) uten at det blir trukket skatt av pengene. Det gjelder all skattepliktig lønn, sykepenger, feriepenger, fri kost og losji.
Merk at dette også gjelder alle feriepenger som blir utbetalt. Både feriepenger som er opptjent i fjor og som blir utbetalt i år, og feriepenger som blir utbetalt ved slutt i inneværende år, inngår i frikortbeløpet på 60 000 kroner (2021).Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no