Jeg har attestert bilaget, men glemt å legge til et vedlegg. Hva gjør jeg?

Når et bilag attesteres, så låses vedleggsfanen. Man kan derfor ikke legge til eller fjerne vedlegg. Hvis man har glemt å legge til et vedlegg eller vil fjerne et vedlegg som alt er lagt til, så må man avvise attesteringen og attestere bilaget på nytt.

Klikk på «Detaljer» på bilaget og velg «Attestering» i sidemenyen. Velg «avvist», legg inn en kommentar og velg «Utfør». Bilaget vil da havne i bilagsmottaket igjen. Hvis man klikker på «Detaljer» på bilaget, så kan man nå legge til eller fjerne vedlegg via vedleggsfanen. Så velger man «Attestering» i sidemenyen og godkjenner attesteringen på nytt. Bilaget forsvinner da fra bilagsmottaket, men man kan finne det i bilagsoversikten.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no