Registrering av produkter

Når man registrerer en leverandørfaktura i Tripletex, så er det svært enkelt å registrere produktene på ulike prosjekter og på ulike lagre. Via brukerinnstillingene kan man spesifisere hvilket lager som skal stå som standard på ordrelinjene i avsnittet «Brukerpreferanser».

 

Her kan man velge et lager fra nedtrekksmenyen eller opprette et nytt lager med plusstegnet. Dette lageret vil da ligge som standard på ordrelinjene for denne brukeren. Det er dermed mulig for de ansatte å ha ulike lager som standardvalg. Hvis man huker av boksen «Lager må spesifiseres på ordrelinjer», så må man velge lager på hver ordrelinje på leverandørfakturaer.

Når man registrerer en leverandørfaktura i løsningen, så kan man knytte produkter direkte til et prosjekt. Man velger da bare riktig prosjekt i nedtrekksmenyen.

 

Hvis man vil knytte produkter til et prosjekt, så kan man velge prosjektet på ordren. Man kan da velge prosjekt i avsnittet «Kostnadspesifikasjon».

 

Da vil alle ordrelinjene knyttes til det valgte prosjektet. Hvis antallet produkter overskrider det som skal knyttes til prosjektet, så går man inn på prosjektet via prosjektdetaljene og velger fanen «Ordrelinjer/kostnader».

 

Her endrer man antallet manuelt. De resterende produktene vil da legge seg automatisk inn på lageret.

Det er også mulig å knytte ordrelinjene på leverandørfaktura til flere ulike prosjekter. Man velger da riktig prosjekt per ordrelinje i nedtrekksmenyen. Hvis man må justere antallet på prosjektene, så går man da inn på hvert enkelt prosjekt og justerer antallet i fanen «Ordrelinjer/kostnader». De resterende produktene vil da legge seg automatisk inn på lageret.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no