Tillegg og trekk

Faste tillegg og trekk registreres per ansatt via ansattdetaljene og fanen "Arbeidsforhold". 

Ta gjerne en titt på Lønnsinnstillinger for å aktivere for fagforeningstrekk evt også firmabil. 

 

 

Arbeidsforhold

Under Faste tillegg/trekk legges det inn faste tillegg og trekk på den ansatte, som vil bli tatt hensyn til i lønnskjøringen.

 

 

Faste tillegg / trekk

Man velger en lønnsart fra nedtrekksmenyen, velger hva slags tillegg eller trekk det skal være og skriver inn en startdato. Hvis man har valgt "Månedlig tillegg" eller "Månedlig trekk" i kolonnen "Type", så registrerer man et beløp i kolonnen "Månedlig beløp". Man kan også registrere et maks totalbeløp. Det månedlige beløpet vil da trekkes hver måned helt til maksbeløpet er nådd. 

 

 

Man legger til et fast tillegg eller trekk ved å velge "Ny rad". Eksempelvis om en ansatt ønsker å bli trukket ekstra i skatt. Faste tillegg/trekk skal ikke brukes for utleggstrekk. Trekket legges inn i seksjon “utleggstrekk” for korrekt innrapportering.

 

Utleggstrekk

Her kan man legge inn f.eks innkreving av skatt som er pålagt av skatteoppkrever, Statens Innkrevingssentral eller NAV. Vil også komme som fast trekk på den ansattes lønnsutbetaling. 

 

 

Se gjerne egen artikkel om Utleggstrekk, Utleggstrekk (skatt) og Bidragstrekk  

 

Fagforeningstrekk

Har man ansatte som er medlem i en fagforening, så kan fagforeningskontingent automatisk trekkes av lønnen til de ansatte.

 

 

Se gjerne egen artikkel om Fagforeningstrekk

 

Firmabil

Når ansatte får firmabil/yrkesbil til rådighet av arbeidsgiver, må man beskatte av den fordelen man får ved privat bruk av bilen. Grunnlaget legges inn her og beregningen gjøres automatisk. 

 

 

Se gjerne egen artikkel om Firmabil

 

Detaljer på lønnsart

Man velger "Lønn/Lønnsinnstillinger" i hovedmenyen, fanen "Lønnsarter" og klikker på "Detaljer" for riktig lønnsart.

 

 

I avsnittet "Lønnsinnstillinger" kan man velge fast sats eller prosentberegning.

Har man valgt prosentberegning velger man grunnlaget for beregningen i menyen under. Det er mulig å velge flere lønnsarter som grunnlag. Da klikker man på "Ny rad" og legger til en ny lønnsart.

Når grunnlaget for beregningen er spesifisert, så kan man registrere et fast tillegg eller trekk på lønnsarten via ansattdetaljene og fanen "Arbeidsforhold". 

Legge til lønnsrader

Alle faste tillegg og trekk, som registreres på de ansatte, legges automatisk til de ansattes lønnsutbetaling hver måned. Hvis man registrerer et nytt tillegg eller trekk og vil ha det med på en lønnsutbetaling under bearbeiding, så kan man i lønnsutbetalingen legge til lønnsrader via menyen nederst i skjermbildet.

Når man velger “legg til lønnsrader”, så må man spesifisere hva slags lønnsrader man vil legge til og hvilken ansatt det gjelder.

Man velger riktig ansatt fra nedtrekksmenyen og velger "Faste tillegg/trekk". Da vil det nye tillegget eller trekket legges til lønnsutbetalingen

Se gjerne artikkel faste tillegg/trekk på flere ansatte

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no