Hvorfor får jeg ikke ført timer på et prosjekt i timelisten?

- Prosjektets startdato er frem i tid.

- Prosjektets sluttdato er passert / prosjektet er satt som avsluttet.

- Haken for 'Kun prosjektdeltagere kan registrere informasjon på prosjektet', er aktivert i detaljfanen på prosjektet, men den ansatte er ikke lagt inn.

- Brukeren har ikke tilgang "Prosjektinformasjon", og er ikke lagt inn som prosjektdeltager på det aktuelle prosjektet.

- Haken for 'Tillat timeføring kun for prosjektaktiviteter som er knyttet til prosjektet' er aktivert i budsjettfanen på prosjektet, men ingen aktiviteterer lagt inn.

 

 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no