%>

Hvordan utbetale feriepenger til en ansatt som har sluttet

"Måned for feriepengeutbetaling" i lønnsinnstillingene styrer når feriepenger skal utbetales. Når du oppretter lønnsutbetaling i denne perioden, huk av for "vis ansatte som har sluttet"  før du oppretter lønnsutbetaling under bearbeiding. Ansatte som har sluttet vil da, sammen med alle andre, få utbetalt sine feriepenger.

NB. I fanen brukertilgang på den ansatte (selv om vedkommende er satt med sluttdato), må haken for "Brukeren kan velges av andre brukere som fører timer, reiser og utlegg m.m. i selskapet" være aktivert for å kunne foreta utbetaling av feriepenger.

Hvis du ønsker å kjøre utbetaling av feriepenger i en annen periode så må du gjøre følgende:

Gå til "Lønn/Ny lønnsutbetaling" i hovedmenyen. Her må du huke av boksen "Vis ansatte som har sluttet" og oppfriske før den ansatte vises i oversikten. Du huker av riktig ansatt og klikker på "Opprett".

Utbetaler du feriepenger for fjoråret trenger du ikke legge inn skattekort for inneværende år.  (Manglende skattekort tolkes automatisk som 50% skattetrekk, feriepenger for fjoråret er trekkfri)

I det nye skjermbildet velg  "Legg til lønnsrader" i menyen nede på siden. Så huker du av boksen "Feriepenger for fjoråret" eller boksen "Feriepenger for i år", og klikker på "Legg til lønnsrader".

Oppsamlede feriepenger for den ansatte vil nå legges til lønnsutbetalingen.

Hvis den ansatte ikke har vært registrert som en ansatt i Tripletex, så kan du registrere den ansatte som en kontakt i løsningen. Velg ny «Kunde/Ny kontakt» i hovedmenyen. I avsnittet «Tilleggsinformasjon» kryss av for «Lønnsrapportering». I avsnittet «Brukerrolle» kryss av for «Uten systemtilgang». Velg så opprett. NB. I brukertilgangen må man også her markere for "Tillat registrering av timer, reiseregninger mm" for å kunne foreta utbetaling av feriepenger.   Registrer skatteopplysninger og utbetal feriepengene slik det er beskrevet over. Husk å sette kontakten til "Inaktiv" etter at feriepengene er utbetalt.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no