%>

Lønnsimport

For å importere lønnsutbetalinger inn i Tripletex går man til «Lønn>Import» i hovedmenyen.

Tripletex tillater kun import av filtypene CSV og Excel. Det vil opprettes en lønnsutbetaling under bearbeiding for hver periode i filen.

Tegnsett og skilletegn må kun spesifiseres hvis man importerer en CSV-fil.

Det er viktig å se på eksempelfilene og følge disse oppsettene til punkt og prikke.

Et tips er å lagre en av eksempelfilen på datamaskinen og legge inn ny informasjon i kolonnene.

Man kan kun importere lønnsinformasjon ett år tilbake i tid.

Kolonneinformasjon:

Man spesifiserer år og måned i de to første kolonnene. Hvis man ikke har registrert ansattnummer på de ansatte, så kan man gjøre dette via ansattdetaljene og fanen «Arbeidsforhold». Lønnsartnummeret er nummeret på lønnsarten beløpene føres mot i Tripletex. Du kan se en oversikt over lønnsartene via «Lønn>Innstillinger» i hovedmenyen og fanen «Lønnsarter».

Videre skriver man inn en kommentar i kommentarfeltet og registrerer antall og beløp. Hvis man skal splitte lønnsbetalingen på flere lønnsarter, så må man altså opprette en ny rad for hver lønnsart og føre riktig beløp mot denne. Det vil fortsatt kun opprettes én lønnsutbetaling for perioden.

Man kan knytte utbetalingen mot et prosjekt ved å skrive inn et nummer i kolonnen for prosjektnummer. Hvis man vil knytte en utbetaling til flere prosjekter, så må man splitte utbetalingen på flere rader.

Benytter man avdeling kan man skrive inn et avdelingsnummer i kolonnen for avdelingsnummer.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no