%>

Permisjon

Når må jeg rapportere inn permisjoner til Altinn?

Oppgi permisjon hvis en ansatt har hel eller delvis permisjon fra arbeidsforholdet i 14 dager eller mer. Gjelder både sammenhengende og ikke sammenhengende permisjonsdager, lønnede og ulønnede permisjoner.

Du kan oppgi alle permisjoner, også kortere permisjoner på mindre enn 14 dager, men dette er ikke et krav.

Les gjerne mer om permisjon under skatteetaten.no

  • Både lønnede og ulønnede permisjoner skal innrapporteres.
  • Startdato for permisjonen er det tidspunktet permisjonen starter.
  • Sluttdato er den datoen permisjonen slutter. Sluttdatoen kan rapporteres frem i tid dersom datoen er kjent. Dersom sluttdatoen for permisjonen skulle endre seg kan bare ny dato oppgis og innrapporteres.

For spørsmål vedr. permittering kan man lese denne artikkelen: Hvordan rapporterer jeg permittering?Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no