%>

Leverandørprodukter

Når et produkt opprettes via en leverandørfaktura, så vil produktene knyttes til leverandøren. Man kan se produktene, som er knyttet til en bestemt leverandør ved å velge «Kunde/Kunder/leverandører» i hovedmenyen, klikke på detaljer på leverandøren og velge fanen «Produkter».

 

Import av produkter

Importene støtter filer i CSV- og Excel-format. Det er viktig at man følger eksempelfilene som ligger på siden. Leverandørprodukter og produkter for videresalg tilhører to ulike produktregistre, så det er viktig at man importerer disse hver for seg. 

 

Leverandørprodukter importeres via importfunksjonen i leverandørdetaljene (egen fane som heter “produktimport”).

Produkter for videresalg importeres via «Produkt/import» i hovedmenyen. 

NB: Gjelder kunder som har logistikk (beta) aktivert: Fra 20. november 2020 ble det ikke mulig å gjøre varemottak mot “Leverandørprodukter” som ikke er tilknyttet et produkt for videresalg. Dette gjelder altså de kundene som har valgt å bruke varemottak.

For å kunne gjennomføre varemottak for disse produktene, må man knytte  leverandørproduktene til et produkt for videresalg. Dette gjelder for en kortere overgangsfase der vi arbeider med at dette skal skje automatisk. De endringer man gjør nå vil fortsatt gjelde etter at man har kommet med en automatisk løsning. Vi vil komme med ytterligere informasjon etterhvert.  

Hvordan løse dette midlertidig?

Det enkleste er å eksportere produktlisten per leverandør til CSV og se i kolonnen Produkt for videresalg. Er denne tom må det opprettes et produkt for videresalg, eller man kan knytte til et eksisterende produkt.

 

 For å knytte leverandørprodukt til (nye) produkt for videresalg via import gjør man følgende: 

1. Gå til produkt/import i hovedmenyen, last ned eksempelfil. 

Fyll inn ønsket informasjon i filen, og importer via produkt/import i hovedmenyen. Disse produktene blir da listet opp under produkt/produkter og kan velges som produkt for videresalg på leverandørprodukter. 

 

2. For å knytte leverandørprodukt til produkt for videresalg går man inn på den aktuelle leverandøren via kunde/leverandør og deretter til fanen produktimport. 

Last ned og fyll inn eksempelfilen med leverandørproduktene, legg til produktnummer for videresalg i filen.

 

Det er også mulig å opprette og knytte sammen produkter manuelt, det kan gjøres på følgende måte. 

 

Produkt for videresalg opprettes via «Produkt/nytt produkt», når produktet er opprettet kan man gå til fanen «Leverandørprodukter» for å opprette et leverandørprodukt knyttet til produktet for videresalg. 

Leverandørprodukt kan også opprettes via «Kunde/Kunder/Leverandører/ Leverandørdetaljer/Produkter/Nytt leverandørprodukt», her har man mulighet til å velge et eksisterende produkt for videresalg, eller opprette et nytt. 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no