%>

A-ordningen - oppstart og forklaringer

Lønnsinformasjon og arbeidsforhold skal rapporteres inn til Altinn hver måned via a-meldingen. Fristen for innrapportering er den 5. i påfølgende måned.

A-meldingskoder

De gamle LTO-kodene er nå erstattet av nye a-meldingskoder i a-ordningen, men i Tripletex vil alle a-meldingskodene være knyttet til en LTO-kode. I Tripletex er de aller fleste lønnsartene automatisk knyttet til korrekte a-meldingskoder, men det finnes noen lønnsarter der man selv må velge riktig a-meldingskode. Dette gjør man via lønnsartdetaljer og avsnittet "Lønnsinnstillinger".

Her ser vi en lønnsart knyttet til LTO-kode 125-A. Her er det to mulige a-meldingskoder, en for bil og en for bilpool, og man må spesifisere via lønnsartdetaljene hvilken kode man skal benytte.

Hvis man ønsker å benytte begge a-meldingskodene, så må man opprette en kopi av lønnsarten. Da får man to like lønnsarter som rapporteres inn på hver sin a-meldingskode. Man oppretter en kopi av lønnsarten via menyen nederst på siden.

Tilleggsinformasjon på lønnsarter

Noen lønnsarter krever tilleggsinformasjon, for eksempel lønnsart for fri bil.

Her må man registrere listepris og registreringsnummer på bilen. Hvis man registrerer dette som et fast tillegg/trekk på den ansattes arbeidsforhold, så slipper man å registrere dette på hver lønnskjøring.

Enhetsregisteret og virksomheter

For å få sendt inn a-meldinger må selskapets organisasjonsnummer være registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene). Registreringsdatoen må også registreres i Tripletex via "Selskap/Selskapsinformasjon" i hovedmenyen.

Registreringsdatoen for underenhetene/virksomhetene må også registreres via selskapsinformasjon og avsnittet "Virksomheter".

Virksomheter

Alle som driver næringsvirksomhet og/eller har ansatte, skal ha minst én virksomhet registrert i Enhetsregisteret. Ved nyregistrering får derfor de fleste to eller flere organisasjonsnummer, ett for selve hovedenheten og ett for virksomheten (virksomhetsnr.)

Virksomhetsnummer brukes ved rapportering av ansatte og deres arbeidsforhold til NAV (Aa-registeret) via a-meldingen. Alle ansatte må derfor knyttes til et virksomhetsnummer i Tripletex. Er du usikker på om din bedrift har et virksomhetsnummer, kan du sjekke dette på Brønnøysundregistrene sine sider.

Ønsker du å lese mer om virksomheter og virksomhetsnummer, så kan du lese mer i denne artikkelen:A-melding: Rapportering på virksomhetsnr.

Hver ansatt må knyttes til en virksomhet (underenhet). Dette gjøres via ansattdetaljene og fanen "Arbeidsforhold". Hvis bedriften ikke har et virksomhetsnummer, knyttes den ansatte til det juridiske nummeret. 

Via "Selskap/Ansattoversikt" i hovedmenyen kan man knytte mange ansatte til en virksomhet og/eller en avdeling i én operasjon. Man huker av de ansatte man vil endre arbeidsforholdet til, og klikker på "Endre ansattinformasjon" i menyen.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no