%>

Periodisering av lønn

Med a-ordningen må all lønnsrapportering til a-ordningen følge kontantprinsippet. Det betyr at alle utbetalinger/ytelser i en kalendermåned skal rapporteres i a-meldingen senest den 5. i måneden etter. Så hvis lønnen er opptjent i oktober, men utbetales i november, så må lønnen innrapporteres i a-meldingen for november, som har rapporteringsfrist den 5. desember.

Ved etterskuddsvis betaling av lønn, er det mulig i Tripletex å periodisere lønnen slik at kostnaden legger seg i perioden lønnen er opptjent i. Det vil si at kostnaden periodiseres fra bilagsdato på lønnsbilaget til perioden det er kjørt lønn for. Periodisering av lønn er en egen modul som kan slås av og på via "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og fanen "Regnskapsregler".

I fanen "Regnskapsregler" og avsnittet "Konteringsregler" administrerer man kontoene som blir brukt til periodiseringen av lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og arbeidsgiveravgift for opptjente feriepenger.

Det er også en balansekonto for periodisering av lønn i avsnittet "Gjeld".

Når man kjører lønn via "Lønn/Ny lønnsutbetaling" i hovedmenyen, så blir bilagsdato satt til dagens dato. Bilagsdatoen angir da perioden for innrapportering via a-meldingen.

 

Bilagsdatoen er her i november - for perioden oktober. Man velger "Opprett bilag" via menyen nederst i bildet, velger en betalingsdato og klikker på "Opprett bilag".

På det opprettede lønnsbilaget vil man nå kunne se konteringssammendraget for periodiseringen.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no