Lukking av poster - samlefaktura fra grossist

I slutten av måneden kommer gjerne samlefaktura fra grossist. Ønsker man å betale alle fakturaene fra en grossist via bank- og betalingstjeneste, kan dette gjøres på to ulike måter.

Alternativ 1:

Når man registrerer leverandørfakturaene fra grossisten i bilagsmottaket, så velger man "Ikke betalt (betaling kan registreres senere)" som betalingsform.

Man kan da registrere produkter på riktig prosjekt uten å betale fakturaen.

 

Når man så skal betale alle fakturaene i slutten av måneden, velger man "Regnskap/Reskontro/….for leverandører" i hovedmenyen, velger riktig periode, velger grossisten i nedtrekksmenyen under "Leverandør". Siden oppfriskes automatisk.

 

Man vil nå se alle de åpne postene for denne leverandøren. For å åpne bilaget klikker man på bilagsnummeret til venstre.

 

I avsnittet "Betaling" endrer man betalingsformen til korrekt betalingsform og endrer beløpet her til det beløpet som står på samlefakturaen fra grossisten. Samlefakturaen skal ikke bilagsføres (da blir det dobbeltføring). 

 

Når man har betalt (betalingen må være bekreftet av Nets eller bank avhengig av type betalingsavtale man har),  kan man laste opp samlefakturaen fra grossisten som et vedlegg på bilaget. Dette gjør man i fanen "Vedlegg" på bilaget.

Man kan så lukke postene mot hverandre. Man velger "Regnskap/Reskontro for leverandører" i hovedmenyen, velger riktig grossist og periode. Så huker man av alle de åpne postene og lukker de mot hverandre via menyen. Postene vil da bli lukket mot hverandre i regnskapet på den datoen fakturaen ble betalt.

 

 

Alternativ 2:

Man oppretter først en ny intern betalingstype for grossisten. Regskapskontoen kan  opprettes først (i eksempelet er det opprett kopi av en eksisterende konto), deretter knytter man den til den nye betalingstypen.

 

Man går da til "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og velger fanen "Betalingstyper".

I avsnittet "Utbetaling" legger man til en ny rad.

 

Registrer et ønsket navn og en balansekonto. Huk av for “Vis i 'Registrer leverandørfaktura'” og trykk lagre.

 

Leverandørfakturaene fra grossisten skal ikke betales før man mottar samlefakturaen. Faktura man mottar gjennom måneden fra grossist bilagsføres løpende for å kostnadsføre varekjøpene. Ved registrering av leverandørfakturaen benytter man da den nye betalingstypen som betalingsform.

 

Når man mottar samlefakturaen fra grossisten, setter man kostnadskonto lik balansekonto man valgte på betalingstypen - i eksempelet over “Grossist nr 1 (Berggård) regnskapskonto 2401. Man skal altså ikke kostnadsføre varekjøpet på nytt.

 

Samlefakturaen skal man betale til grossisten, så derfor velger man betalingsformen for den betalingstjenesten man har (eller Nettbank om man betaler manuelt i nettbanken).

 

Leverandørreskontro for denne grossisten vil se slik ut:

 

Man må løpende avstemme balansekontoen man valgte på den betalingstypen man opprettet, for å kontrollere at man har mottatt alle fakturaer fra grossist. Summen av kostnadsførte fakturaer må stemme med summen på samlefakturaen.

 

Velg "Regnskap/Hovedbok" i hovedmenyen. Velg riktig periode, filtrer på kontoen. Lukk postene som hører sammen.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no