Inkassovarsel på papir - brevutsendelser

Når man sender inkassovarsel på papir, så vil Tripletex automatisk sende fakturainformasjon til en ekstern distributør som sender inkassovarselet som post til mottaker. Informasjon fra Tripletex sendes automatisk til distributør én gang per dag. Frem til inkassovarselet faktisk sendes fra Tripletex til distributør, så vil det stå «Avventer levering til brevutsendelse» i statusfeltet.

Når inkassovarselet blir send til distributør, så vil statusfeltet i fakturaoversikten endres til «Overlevert til distributør for brevutsendelse». 

Distributøren vil da kontrollere informasjonen i inkassovarselet og sende inkassovarselet i brevform til kunden. 

Hvis adressen er korrekt, så vil det nå ta en dag eller to før brevet leveres hos kunden, altså som en vanlig postforsendelse. Men er adressen feil, eller brevforsendelsen av en eller annen grunn blir sendt i retur, så kan det ta noen virkedager før distributøren faktisk får brevet i retur fra Posten. Da sendes det en melding til Tripletex som vises i statusfeltet – «Returnert fra postkontoret». Man må da kontrollere mottakeradressen og sende brevforsendelsen på nytt.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no