Rutiner og retningslinjer for Tripletex Support

Påloggingstilgang for Tripletex Support

Supportavdelingens ansatte kan gis lesetilgang i kundenes konto slik at de enkelt kan tilby hjelp ved supporthenvendelser. Dette innebærer at supportmedarbeidere kan se alt av informasjon som er registrert i kontoen, men at de ikke har mulighet til å gjøre endringer eller utføre en eneste handling inne i kontoen. Når kunden tar kontakt med support via e-post eller chat vil man få opp en forespørsel om å gi lesetilgang til support. Supportmedarbeideren vil kun benytte seg av tilgangen i forbindelse med henvendelsen. Kunden kan til enhver tid fjerne tilgangen. 

Taushetsplikt og rutiner

Alle supportavdelingens ansatte har taushetsplikt og kan ikke under noen omstendighet røpe informasjon av forretningsmessig eller annen karakter som vedrører oppdragsgiver og oppdragsgivers kunder, leverandører og medhjelpere, som for eksempel informasjon om prosjekter, planer, kontrakter, beregninger, budsjetter, regnskap og tilhørende korrespondanse. De ansatte må til enhver tid utvise stor diskresjon når de behandler disse opplysningene og kommuniserer muntlig og skriftlig med kunden.

All informasjon, som gis til ansatte i supportavdelingen, kan ikke brukes i andre sammenhenger enn den tiltenkte sammenhengen. Alle opplysninger skal oppbevares på en slik måte at de er sikret mot innbrudd og uønsket innsyn. Formidling av informasjon internt i avdelingene er tillatt for å gi kunden raskere og bedre svar på henvendelser, og alle mottakere av denne informasjonen er underlagt de samme strenge reglene for taushetsplikt.

Taushetsplikten vedvarer også etter at arbeidsforholdet er bragt til opphør og så lenge informasjonen er av beskyttelsesverdig interesse. Reglene for taushetsplikt står beskrevet i arbeidsavtalen til alle de ansatte i Tripletex.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no