%>

Hvorfor kommer ikke reiseregningen/ansattutlegget med på lønnsutbetalingen?

Hvis reiseregningen/ansattutlegget er datert før startdatoen for lønnsutbetaling, så vil ikke reiseregningen/ansattutlegget komme med på lønnsutbetalingen. Startdato for lønnsutbetaling kan endres via "Lønn>Innstillinger" i hovedmenyen.

Hvis modulen "Godkjenning av reiseregninger" er aktivert via reiseregningsinnstillingene, så må alle reiseregninger og ansattutlegg godkjennes før de kommer med på lønnsutbetalingen. Reiseregninger og ansattutlegg godkjennes via "Reiser og utlegg" i hovedmenyen.

Hvis lønnsinnstillingen "Kun bokførte reiseregninger/ansattutlegg" er huket av i seksjonen "Globale innstillinger", så må reiseregningen/ansattutlegget bokføres før den blir lagt til lønnsutbetalingen.

Hvis man vil ha med reiseregningen/ansattutlegget på en lønnsutbetaling under bearbeiding, så må man gå inn på lønnsutbetalingen og velge "Legg til lønnsrader" i menyen. Så velger man riktig ansatt i nedtrekksmenyen, huker av boksen for "Reiseregninger/ansattutlegg" og klikker på "Legg til lønnsrader". Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no