%>

SMS-varsling for betalingspåminnelser/purringer

SMS-varsling for betalingspåminnelser og purringer betyr at det sendes en SMS til det mobiltelefonnummeret som er registrert på kunden, med en påminnelse om at selskapet har mottatt en betalingspåminnelse eller purring på e-post.

Du kan aktivere SMS-varslingen via "Selskap/Vår kundeside" i hovedmenyen.


 

Bare brukere med administratortilgang kan aktivere SMS-varslingen. Når boksen for SMS-varsling for purring aktiveres, får du opp avtalevilkårene for denne løsningen.

Det er også mulig å aktivere SMS-varsling direkte fra fakturaoversikten.
Du oppretter purring på vanlig måte og klikker på den blå teksten i dialogboksen.

 

Eller via fakturadetaljer, klikke på handlingsknappen helt nederst  - velger purring og aktiverer i feltet.

 

Vi anbefaler å legge inn mobilnummer til mottaker i kundedetaljer - da vil automatisk nummeret fremkomme når du velger purring via sms-varsling.

 

Når sms-varsling er aktivert kan du markere den faktura du ønsker å purre fra fakturaoversikten.

 

For å sende sms-varsel til kunden på en spesifikk faktura kan du enten via Fakturaoversikten i hovedmenyen eller fanen “Fakturaer” i selve prosjektet - markere og velge fra handlingsknappen  - PURRING.

Fra fakturadetaljer kan du også velge å aktivere purring via sms.

 

Melding mottatt på sms som følger:

Hei. Intern kunde har mottatt en purring fra KURS 10 - LØNN 2.

Purringen er for fakturanr. 1 pålydende NOK 127515,21

med forfall 2018-09-19. https://tripletex.no/execute/message?uid=eoLzoMfhUd

Denne meldingen kan ikke besvares.

Fakturaoversikten vil bli oppdatert når sms-purringen er sendt. Det vil også bli markert med en grønn hake når sms er åpnet.

 

 

 

 

 

 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no