%>

Hvordan prosentvis knytte deler av fastlønnen til den ansatte mellom ulike prosjekter

Man må da gå til «Regnskap/Innstillinger» i hovedmenyen. I fanen «Regnskapsregler» og avsnittet «Moduler» må man aktivere innstillingen «Prosjektregnskap – lønn». Da vil fastlønnen bli fordelt prosentvis ut i fra timene som føres i timelisten – på prosjektaktiviteter og generelle aktiviteter. Aktivering av prosjektregnskap - lønn har ikke tilbakevirkende kraft.

Aktiviteter markert med fravær, tas ikke med i fordeling av fastlønn. (Selve lønnen vil ikke bli påvirket, men ser man på resultatrapporten i prosjektet, vil man se de faktiske kostnadene for den prosentvise lønnen).

Det er mulig å korrigere summer og kostnadsbærerne prosjekt og avdeling på selve lønnsutbetalingen. Hvis det er ført overtid på prosjektet, så vil overtidstimene også knyttes til prosjektet, men kun hvis alle overtidstimene er ført på prosjektet.

NB! Det er en annen regnskapsregel som avgjør om lønnen skal føres mot den ansattes avdeling eller prosjektets avdeling. Man finner denne lønnsregelen i avsnittet «Avdelingsregnskap». Det er også viktig at ansatte med fastlønn fører alle sine timer i timelisten for at beregningen skal bli riktig.

Dette fungerer for de som kjører lønn etterskuddsvis, men ikke for de som kjører lønn forskuddsvis. Da vil kostnadene kun fordeles over de timene som er ført i timelisten den måneden lønnen kjøres i.

 

Eksempel på hvordan det blir feil når man kjører lønn midt i måneden: Lønnskostnaden fordeles kun over de timene som er ført i timelisten inntil denne datoen. I tilfellene hvor man ikke kjører lønn etterskuddsvis, vil altså de resterende timene som føres denne måneden, ikke bli hensyntatt ved kostnadsfordelingen. Hvis det ikke kjøres lønn etterskuddsvis, må man i tilfellet benytte avansert bilag for å manuelt korrigere dette i ettertid. 

 

I tilfellet under, er det ført timer til og med den 13de i måneden. Hvor lønnsutbetalingen foretas. Det er ført på 3 aktiviteter, 2 på prosjekt og 1 på internaktivitet:

 

 

På lønnsutbetalingen fordeles da lønnskostnadene utover de timene som er ført i timelisten:

 

 

Så her fordeles lønnskostnadene kun på disse timene. Altså tas det ikke hensyn til timene som senere føres for resten av måneden ved kostnadsfordelingen. Systemet har heller ingen måte å “forfordele” timer som skal føres fremover. Dette er grunnen til at funksjonen kun fungerer ved etterskuddsmessig lønn.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no