%>

Min lønn/lønnssammenstilling

Arbeidsgiver må gi arbeidstakere en lønnssammenstilling/sammenstillingsoppgave innen 1. februar året etter inntektsåret. Lønnssammenstilling for 2019 skal altså gis til den ansatte innen 1. februar 2020.

 

Denne sammenstillingen skal inneholde summen av alle rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser), feriepengegrunnlag og forskuddstrekk.

 

I Tripletex kan en bruker med tilgangen "Full tilgang til lønnsmodulen" gå til "Lønn/Lønnsslipper" i hovedmenyen og sende lønnssammenstillinger til de ansatte.

 

Man kan også se lønnssammenstillingen om man har satt opp for "app/webløsning" - se gjerne egen artikkel om "Lønnsslipp i mobilapp for alle lønnsmottakere". "App/webløsningen" vil til enhver tid være oppdatert straks et lønnsbilag er opprettet.

 

 

 

Under lønnsslippoversikten, i avsnittet "Lønnssammenstilling", huker man av de ansatte man vil sende lønnssammenstillingen til. Man kan klikke på "Vis" for å se hver enkelt lønnssammenstilling. Hvis alt ser korrekt ut, så klikker man på "Send på e-post". De ansatte må da ha en registrert e-postadresse i ansattdetaljene.

 

 

Hver ansatt vil da få en e-post tilsendt med sin personlige lønnssammenstilling som et vedlegg.

 

Min lønn:

Alle ansatte og kontakter med lønnsrapportering kan få tilgang til "Lønn/Min lønn" i hovedmenyen. Se gjerne egen artikkel om “Lønnsslipp i mobilapp for alle lønnsmottakere”.

 

 

Her ser man alle lønnslippene sine for det året som er valgt. I tillegg vil man se en lønnssammenstilling fordelt på ytelser, fradrag og trekk.

 

Hvis man klikker på "Vis lønnsammenstilling", så får man opp en PDF-visning av sammenstillingen. Hvis man klikker på "Send på e-post", så kan man sende denne PDF-en som et vedlegg til en valgt e-postadresse.

 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no