%>

En kort innføring i valuta

Tripletex oppdaterer valutakursene i løsningen hver dag. Ved fakturering av ordre er det fakturadatoen som avgjør hvilken valutakurs som benyttes. Ved registrering av leverandørfaktura er det fakturadatoen som avgjør når valutakursen på kostnadsføringen. Hvis man registrerer et avansert bilag, så er det posteringsdato per linje i bilaget som avgjør hvilken valutakurs som blir foreslått.

Valuta er en egen modul som aktiveres via "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og fanen "Regnskapsregler".

Ved registrering av innkommende faktura så vil valuta omregnes til selskapets hovedvaluta, som vanligvis er NOK. 

Hvis det er en differanse mellom transaksjonskurs og kursen på betalingsdatoen, så vil differansen automatisk føres på konto for valutatap (disagio) eller valutagevinst (agio). 

Via «Regnskap/Innstillinger» i hovedmenyen og fanen «Konteringsregler» kan man se hvilke regnskapskontoer som brukes til agio og disagio.

Ved årsslutt er det mulig å lage korreksjonsbilag for agio/disagio ved å bruke avansert bilag. Man betaler skatt av valutagevinst og fører fradrag ved valutatap.

Du kan lese mer om om Skatteetatens regler for valutagevinst/valutatap her.

 

Eksempel

Man må føre i valuta på en valutakonto. Men beløpet i valuta kan være 0. Man definerer selv beløpet i NOK ved registrering i avansert bilag.

 

 

Hvis man for eksempel skal korrigere beløpet på NOK kontoen kan man velge 0 i valuta og saldo for tap/gevinst i NOK.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no