%>

Historisk balanse

Historisk balanse gjør det mulig å legge inn historisk regnskapsinformasjon i Tripletex. På denne måten kan man sammenligne tidligere års resultat med inneværende år.

 

Før man oppretter historisk balanse anbefales det at man gjør seg kjent med åpningsbalansen i Tripletex. Du kan lese mer om hvordan du registrerer en åpningsbalanse via lenken nederst i dokumentet.

 

Er dato for åpningsbalansen per 1. januar, kan man selv velge om man ønsker å opprette historisk balanse før eller etter at man har opprettet åpningsbalanse.

 

For å registrere en historisk balanse går man til "Regnskap/Årsregnskap/

Regnskapsoversikt" i hovedmenyen.

 

 

Hvis man ønsker å registrere en historisk balanse for et tidligere år, så klikker man på "Nytt årsregnskap" nederst på siden.

 

 

Man skriver inn hvilket år det er og klikker på "Nytt årsregnskap". 

 

Man velger "Opprett historisk balanse" for riktig regnskapsår.

 

 

I det nye skjermbildet kan man velge om man vil legge inn beløpene manuelt, eller om man vil importere inn den historiske balansen.

 

 

Ved manuell registrering velger man konto i nedtrekksmenyen og legger inn korrekte beløp i feltene. Hvis man skal legge inn samme beløp i hver måned, så kan man legge inn beløpet i ett felt og klikke på knappen "Kopier beløp til alle feltene i raden" eller bruke tastatursnarveien Ctrl + Y.

 

Kontrollsummen må være 0 for hver måned for at man skal få lagret den historiske balansen.

NB! Hvis man har gjort en feil, som for eksempel begynt å legge inn tall på feil år, så sletter man ikke den historiske balansen kun ved å slette radene man har lagt inn.

 

 

Hvis man kun sletter radene og lagrer, så lagrer man en tom historisk balanse. Hvis man vil slette den historiske balansen, så må man bruke slettknappen nederst i menyen.

 

Det er også mulig å importere en historisk balanse rett inn i tabellen. Da velger man "Import" i menyen.

 

 

Man må da ha en CSV- eller Excel-fil lastet ned lokalt på datamaskinen.

 

 

Du kan se korrekte eksempelfiler ved å klikke på lenkene nederst. Man velger filtype i nedtrekksmenyen, velger en fil for import og klikker på "Import".

 

Det er viktig å huske at alle kontoene i importfilen må ligge inne i kontoplanen i Tripletex. Hvis man mangler kontoer i kontoplanen, så må disse først opprettes via "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen. Det er også viktig at man følger oppsettet i eksempelfilene for å få en vellykket import. Man kan f.eks. ikke ha kontonavn sammen med kontonumrene i den første kolonnen. Pass også på at ikke samme konto er lagt inn to ganger.

 

Det er også viktig å huske på at resultat- og balansekontoer legges inn litt forskjellig med tanke på inngående balanse og beløp i desember måned. Du kan se dette i eksempelfilene.

 

Når filen er importert, så vil man se den historiske balansen med inngående balanse og utgående saldo per måned.

 

Det er mulig å ta en CSV-eksport av den historiske balansen via kolonnen "Rapporter”.

 

Starter med Tripletex midt i året

Har man åpningsbalanse i Tripletex midt i året, f.eks. 1. juli, vil man i det historiske bilaget fylle inn inngående balanse 1. januar, samt utgående saldo på både resultat og balansepostene for perioden januar-mai. Utgående saldo for juni skal ikke fylles ut i den historiske balansen fordi disse verdiene er oppgitt i åpningsbalansen datert 1. juli.

 

Starter man som nevnt bokføringen i Tripletex midt i året , men i tillegg ønsker historisk informasjon fra foregående år, må man først opprette åpningsbalansen for inneværende år, eksempelvis per 01.07.20xx. Man kan deretter legge inn tallene fra hele foregående år, minus desember. Deretter legger man inn tallene for inneværende år frem til måneden før starten av selve bokføringen i Tripletex (altså her t.o.m mai). Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no