Føring av overtidstimer og fakturering av overtidstimer på prosjekt

Alternativ til dette finner du i artikkel “Prosentberegnet timekost

For å få fakturert overtid på et prosjekt må det opprettes en aktivitet for hver overtidssats. Dette gjør man ved å opprette prosjektaktiviteter via "Timeliste/Innstillinger" i hovedmenyen.

Man kan også opprette overtidsaktivitetene spesifikt på et prosjekt via budsjettfanen og avsnittet "Aktiviteter", som f.eks. én rad for 50 % overtid, én rad for 100 % overtid osv. Man skriver inn navnet på aktiviteten i fritekstfeltet.

Når overtidsaktiviteten er opprettet på prosjektet, så vil prosjektdeltakere få opp aktiviteten når de velger prosjektet i timelisten.

 

Føre overtidstimer i timelisten (eksempel):

I dette eksempelet har ansatt Ulla Red jobbet ti timer på prosjekt nummer 45, og to av disse timene skal føres som 50 % overtid.

Aktiviteten er registrert på prosjektet, som på bildet over, og den ansatte får da opp overtidsaktiviteten i timelisten.

Først fører man åtte timer på den originale prosjektaktiviteten. Så fører man de to timene på prosjektet som skal være overtid.

Det er nå ført ti fakturerbare timer på prosjektet på korrekte aktiviteter. For at den ansatte skal få utbetalt overtiden som lønn, så må de to timene også føres på en lønnsart for overtid (dvs prosentsatsen i tillegg til ordinær timelønn = timelønn + overtidsprosent). 

Hvis man går til "Lønn/Lønnsinnstillinger" i hovedmenyen og velger fanen "Lønnsarter", så kan man se alle lønnsartene i Tripletex. I oversikten over lønnsartene kan man se hvilke lønnsarter som er synlige i timelisten i kolonnen "Vis i timeliste".

Er ikke lønnsarten for overtid markert, vil ikke den ansatte kunne føre timer på den i timelisten. Man kan endre dette ved å klikke på "Detaljer" ved siden av lønnsarten. I avsnittet "Timelisteinnstillinger" huker man av krysset "Vis i timeliste".

Hvis man i tillegg huker av krysset "Begrens tilgangen i timelisten", så har man mulighet til å begrense tilgangen til lønnsart i timelisten. Når denne endringen er lagret, så kan den ansatte føre overtid på denne lønnsarten.

Her føres det da to timer på lønnsarten for 50 % overtid. Da vil den ansatte få utbetalt overtidstillegget utover timene som er ført i timelisten. 

Se gjerne også artikkelen “Hvordan endre fakturerbare timer på et timeprisprosjekt”. Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no