%>

Feilmelding: "Inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold"

Denne feilmeldingen fra a-ordningen sier:  Magnet-Edag 108 Øyeblikkelig, "Rapportering mangler. Inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold. Alle arbeidsforhold må rapporteres hver måned til og med kalendermåneden inntektsmottaker slutter.

 

Feilmeldingen vil vises i Tripletex:

 

Merk at dette er et ‘øyeblikkelig’ avvik, som betyr at a-meldingen må korrigeres øyeblikkelig.

Det vil si innen månedens rapporteringsfrist.

 

Forklaring til dette avviket

I a-meldingen rapporterer man inn de ansattes arbeidsforhold hver måned.

Denne avviksmeldingen (108) får man om de ansatte rapporteres inn med et arbeidsforhold i én måned, men at det samme arbeidsforholdet ikke rapporteres inn neste måned.

Når man innrapporterer et arbeidsforhold til a-ordningen, så tar  a-ordningen utgangspunkt at det samme arbeidsforholdet rapporteres også inn neste måned og er knyttet til det samme organisasjonsnummeret (- og virksomhetsnr).

 

Eksempel:

Man rapporterer inn arbeidsforholdet til ansatt Kari Hansen i februar 2016.

I mars 2016 har man ikke rapportert Kari Hansen i a-meldingen.

I tilbakemeldingen vil man da få avvik 108. Dette skyldes at a-ordningen "etterlyser" Kari Hansen siden hun ikke ble innrapportert i mars og siden arbeidsforholdet hennes heller ikke er rapportert som avsluttet.

 

Når man sender en a-melding i Tripletex, kan man velge om man vil sende en a-melding med kun opplysninger om arbeidsforhold.

 

 

 NB! Hvis man sender inn lønnsinformasjon via "Lønn/A-melding", så sendes automatisk alle arbeidsforholdene inn.

 

Det kan være ulike årsaker til at man får dette 108-avviket på arbeidsforhold. Her er fire ulike eksempler på hva som kan være årsaken:

1. Har du rapportert a-melding fra både Tripletex og via "Direkte registrering i Altinn"/A01 a-melding?

Det vil da bli registrert to (eller flere) arbeidsforhold på den ansatte.

 

Man kan rapportere inn flere arbeidsforhold på en ansatt i en periode, og dette vil ikke gi noen avvik i inneværende periode, men det vil da forventes at alle de samme arbeidsforholdene blir rapportert inn også i neste periode.  Hvis det sendes inn kun ett arbeidsforhold på den ansatte, så vil det andre arbeidsforholdet "etterlyses".

Det andre arbeidsforholdet, som er rapportert via A01, må da korrigeres via A01 og ikke via Tripletex.

For korrigering av a-melding som er sendt inn via "Direkte registrering i Altinn"/A01, anbefaler vi at man leser veiledningen for a-meldingen og 2. del som spesifikt omhandler rapportering med skjema A01.

https://www.altinn.no/no/a-ordningen/Veiledning/

 

2.  Har du byttet lønnssystem og nylig begynt med Tripletex?

Om du bytter lønnssystem mellom to måneder, så går dette helt fint, og det skal ikke gi noe avvik. Men om man sender a-melding fra både gammelt lønnssystem og nytt lønnssystem (Tripletex)  i samme måned, så vil det bli registrert to arbeidsforhold på de ansatte. Alle arbeidsforholdene fra det gamle systemet vil da etterlyses neste måned.

 

Løsningen er å sende inn sluttdato på alle arbeidsforhold fra det gamle lønnssystemet. Bruk da siste dato i perioden før systembytte. Merk at når du oppretter de ansatte i Tripletex, skal du registrere de ansatte med opprinnelig startdato iht. arbeidsavtalen, og ikke fra den datoen de opprettes i Tripletex. Startdato skal ikke endres selv om det skjer endringer i lønnssystem, stillingsprosent etc.

 

Det kan også være at ved overgang fra gammelt til nytt lønnssystem, så har ikke alle de tidligere ansatte blitt registrert i Tripletex. Men så lenge disse ansatte ikke er rapportert inn med sluttdato fra gammelt system, så vil de fortsatt ligge med "åpne" arbeidsforhold hos a-ordningen. Disse ansatte, som ikke skal være ansatt lengre og ikke skal registreres i Tripletex, må da sluttmeldes i gammelt lønnssystem og rapporteres i en a-melding.

 

3.  Er det registrert sluttdato på de ansatte i Tripletex, men sluttdatoen er registrert etter at man har sendt a-melding?  

Dette kan man se ved å gå til "Lønn/A-melding" i hovedmenyen og bruke piltastene for å bla seg bakover i tid. Du vil da lett se at det står med rød tekst "sluttdato er ikke innrapportert" i arbeidsforholdets statusfelt på de ansatte dette gjelder.

 

Eksempel på hvordan dette vises i Tripletex:

 

Løsningen er å opprette og sende en ny a-melding for perioden da de ansatte sluttet med sluttdatoer på arbeidsforholdene. Man markerer da kun de ansatte det gjelder og oppretter og sender en ny a-melding for perioden.

 

4. Har bedriften fusjonert/hatt en virksomhetsoverdragelse?

Rapportering av start- og sluttdato ved virksomhetsoverdragelse (fusjon):

Når en virksomhet skal overføres fra en juridisk enhet til en annen, skal tidligere eier (firma) melde sluttdato for arbeidsforholdet når arbeidsavtalen utgår.

Denne datoen må være tidligere enn dato for eierskifte registrert i Enhetsregisteret. Ny eier (firma) må melde ny startdato for arbeidsforholdet når ny arbeidsavtale trer i kraft. Denne datoen kan ikke være før dato for eierskifte av virksomheten.

 

Oversikt over innsendte opplysninger til a-ordningen:

For å få en oversikt over hva man har innrapportert i a-meldingen, så kan man ta ut en avstemmingsrapport fra Altinn. Denne rapporten heter:

A06 A-melding – bestill avstemmingsinformasjon.

 

Om du velger for å ta ut rapporten for kun én måned, får du med opplysninger om innsendte arbeidsforhold. Her vil du også kunne se om det er sendt inn a-meldinger fra andre “kanaler”, som via  A01 eller fra et annet lønnssystem.

 

Under "Skjema og tjenester" i Altinn finner du: "A06 A-melding – bestill avstemmingsinformasjon".

Først må du oppgi hvilket år du vil ha informasjon om. Deretter velger du om du vil ha informasjon om én eller flere måneder.

Rapporten inneholder en oppsummering av arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og inntektsopplysninger per virksomhet. Du vil motta rapporten i "Min meldingsboks – Til min behandling" i ' A07, A-melding avstemming'.

Formatet på rapporten er regneark (odf) og xml.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no