%>

Fakturaimport - beskrivelse av kolonnene

Her ser du en oversikt og forklaringer til alle importkolonnene. Eksempelfilen inneholder kun noen av disse kolonnene. Hvis man vil legge til flere kolonner i importfilen, så er det viktig at man legger inn korrekte overskrifter (header) på kolonnene.

Bold = Required

Header

Norsk beskrivelse

Full name

Description

INVOICE NO

Fakturanummer

Invoice number

 

INVOICE DATE

Fakturadato

Invoice date

Format: YYYY-MM-DD

DUE DATE

Forfallsdato

Invoice due date

Format: YYYY-MM-DD

KID

KID-nummer

KID number

If not specified, the KID number will be created if an OCR agreement exists.

PAYMENT TYPE

Betalingsform

Payment type (paid amount)

Refers to an existing payment type. This field is mandatory if the paid amount is specified.

PAID AMOUNT

Betalingsbeløp

Paid amount

Amount paid by customer

ORDER NO

Ordrenummer

Order number

 

ORDER DATE

Ordredato

Order date

Format: YYYY-MM-DD

CUSTOMER NO

Kundenummer

Customer number

Customer information will be updated on registered customers.

CUSTOMER NAME

Kundenavn

Customer name

 

ORGANIZATION NO

Organisasjonsnummer

Organization number

 

CUSTOMER EMAIL

Kundens e-postadresse

Customer’s email address

Company preference: If this order is included in an invoice, then the invoice will be sent to the customer by email.

CUSTOMER PHONE

Kundens telefonnummer

Customer’s phone number

 

CUSTOMER MOBILE

Kundens mobiltelefon-nummer

Customer’s mobile phone number

 

POSTAL ADDR - LINE 1

Postadresse – linje 1

Customer’s postal address – line 1

 

POSTAL ADDR - LINE 2

Postadresse – linje 2

Customer’s postal address – line 2

 

POSTAL ADDR - POSTAL NO

Postadresse – postnummer

Customer’s postal address – postal number

 

POSTAL ADDR - CITY

Postadresse – poststed

Customer’s postal address – city

 

POSTAL ADDR - COUNTRY

Postadresse – land

Customer’s postal address - country

 

BUSINESS ADDR - LINE 1

Forretningsadresse – linje 1

Customer’s business address – line 1

 

BUSINESS ADDR - LINE 2

Forretningsadresse – linje 2

Customer’s business address – line 2

 

BUSINESS ADDR - POSTAL NO

Forretningsadresse – postnummer

Customer’s business address – postal number

 

BUSINESS ADDR - CITY

Forretningsadresse – poststed

Customer’s business address - city

 

BUSINESS ADDR - COUNTRY

Forretningsadresse – land

Customer’s business address – country

 

CUSTOMER CAT 1 - NO

Kundekategori 1 – nummer

Customer category 1 – number

 

CUSTOMER CAT 1 - NAME

Kundekategori 1 – navn

Customer category 1 - name

 

CUSTOMER CAT 2 - NO

Kundekategori 2 – nummer

Customer category 2 – number

 

CUSTOMER CAT 2 - NAME

Kundekategori 2 – navn

Customer category 2 – name

 

CUSTOMER CAT 3 - NO

Kundekategori 3 – nummer

Customer category 3 – number

 

CUSTOMER CAT 3 - NAME

Kundekategori 3 – navn

Customer category 3 – name

 

CONTACT - FIRST NAME

Kontakt – fornavn

Customer contact’s first name

 

CONTACT - LAST NAME

Kontakt – fornavn

Customer contact’s first name

 

ATTN - FIRST NAME

Ved/attention - fornavn

Attention’s first name

 

ATTN - LAST NAME

Ved/attention - etternavn

Attention’s last name

 

REFERENCE NO

Referansenummer

Reference number

 

DEPARTMENT NO

Avdelingsnummer

Department number

 

DEPARTMENT NAME

Avdelingsnavn

Department name

 

PROJECT NO

Prosjektnummer

Project number

The project will be created if it is not registered.

PROJECT NAME

Prosjektnavn

Project name

The project will be created if it is not registered.

COMMENTS

Kommentar

Comments

 

CURRENCY

Valuta

Currency

 

DELIVERY DATE

Leveringsdato

Delivery date

 

DELIVERY ADDR - LINE 1

Leveransested – linje 1

Delivery address – line 1

 

DELIVERY ADDR - LINE 2

Leveransested – linje 2

Delivery address – line 2

 

DELIVERY ADDR - POSTAL NO

Leveransested – postnummer

Delivery address – postal number

 

DELIVERY ADDR - CITY

Leveransested – poststed

Delivery address - city

 

DELIVERY ADDR - COUNTRY

Leveransested – land

Delivery address - country

 

INVENTORY NO

Lagernummer

Inventory number

 

INVENTORY NAME

Lagernavn

Inventory name

 

ORDER LINE - PROD NO

Ordrelinje – produktnummer

Order line – product number

Refers to an existing product. If the product is not registered, the product will be created. Required if description is not provided.

ORDER LINE - PROD NAME

Ordrelinje – produktnavn

Order line – product name

 

ORDER LINE - DESCRIPTION

Ordrelinje – beskrivelse

Order line - description

Required if product number is not provided.

ORDER LINE - UNIT PRICE

Ordrelinje – enhetspris

Order line – unit price

 

ORDER LINE - COUNT

Ordrelinje – antall

Order line - count

 

ORDER LINE - DISCOUNT

Ordrelinje – rabatt

Order line - discount

Percentage

ORDER LINE - VAT CODE

Ordrelinje – mva-kode

Order line – system defined VAT code

Read more about the system defined VAT codes in the following article – VAT codesTripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no