Ordreimport - beskrivelse av kolonner

Her ser du en oversikt og forklaringer til alle importkolonnene. Eksempelfilen inneholder kun noen av disse kolonnene. Hvis man vil legge til flere kolonner i importfilen, så er det viktig at man legger inn korrekte overskrifter (header) på kolonnene.

Bold = Required

Header

Norsk beskrivelse

Full name

Description

ORDER NO

Ordrenummer

Order number

 

ORDER DATE

Ordredato

Order date

Format: YYYY-MM-DD

CUSTOMER NO

Kundenummer

Customer number

Customer information will be updated if the customer is registered.

CUSTOMER NAME

Kundenavn

Customer name

 

ORGANIZATION NO

Organisasjons-nummer

Organization number

 

CUSTOMER EMAIL

Kundens e-postadresse

Customer’s email address

Company preference: If this order is included in an invoice (see importInvoicesCSV), the invoice will be sent to the customer by email.

CUSTOMER PHONE

Kundens telefonnummer

Customer’s phone number

 

CUSTOMER MOBILE

Kundens mobiltelefonnummer

Customer’s mobile phone number

 

POSTAL ADDR - LINE 1

Postadresse – linje 1

Customer’s postal address – line 1

 

POSTAL ADDR - LINE 2

Postadresse – linje 2

Customer’s postal address – line 2

 

POSTAL ADDR - POSTAL NO

Postadresse  postnummer

Customer’s postal address – postal number

 

POSTAL ADDR - CITY

Postadresse  poststed

Customer’s postal address - city

 

POSTAL ADDR - COUNTRY

Postadresse  land

Customer’s postal address - country

 

BUSINESS ADDR - LINE 1

Forretningsadresse – linje 1

Customer’s business address – line 1

 

BUSINESS ADDR - LINE 2

Forretningsadresse – linje 2

Customer’s business address – line 2

 

BUSINESS ADDR - POSTAL NO

Forretningsadresse  postnummer

Customer’s business address – postal number

 

BUSINESS ADDR - CITY

Forretningsadresse  poststed

Customer’s business address - city

 

BUSINESS ADDR - COUNTRY

Forretningsadresse  land

Customer’s business address - country

 

CUSTOMER CAT 1 - NO

Kundekategori 1  nummer

Customer category 1 - number

 

CUSTOMER CAT 1 - NAME

Kundekategori 1  navn

Customer category 1 - name

 

CUSTOMER CAT 2 - NO

Kundekategori 2  nummer

Customer category 2 - number

 

CUSTOMER CAT 2 - NAME

Kundekategori 2  navn

Customer category 2 - name

 

CUSTOMER CAT 3 - NO

Kundekategori 3  nummer

Customer category 3 - number

 

CUSTOMER CAT 3 - NAME

Kundekategori 3  navn

Customer category 3 - name

 

CONTACT - FIRST NAME

Kontakt  fornavn

Customer contact’s first name

 

CONTACT - LAST NAME

Kontakt  etternavn

Customer contact’s last name

 

ATTN - FIRST NAME

Ved/attention  fornavn

Attention’s first name

 

ATTN - LAST NAME

Ved/attention  etternavn

Attention’s last name

 

REFERENCE NO

Referansenummer

Reference number

 

DEPARTMENT NO

Avdelingsnummer

Department number

Refers to existing departments.

DEPARTMENT NAME

Avdelingsnavn

Department name

Refers to existing departments.

PROJECT NO

Prosjektnummer

Project number

The project will be created if it is not registered.

PROJECT NAME

Prosjektnavn

Prosjektnummer

The project will be created if it is not registered.

COMMENTS

Kommentar

Comments

 

CURRENCY

Valuta

Currency

 

DELIVERY DATE

Leveransedato

Delivery date

 

DELIVERY ADDR - LINE 1

Leveransested – linje 1

Delivery address – line 1

 

DELIVERY ADDR - LINE 2

Leveransested – linje 2

Delivery address – line 2

 

DELIVERY ADDR - POSTAL NO

Leveransested  postnummer

Delivery address – postal number

 

DELIVERY ADDR - CITY

Leveransested  poststed

Delivery address - city

 

DELIVERY ADDR - COUNTRY

Leveransested  land

Delivery address - country

 

INVENTORY NO

Lagernummer

Inventory number

 

INVENTORY NAME

Lagernavn

Inventory name

 

SUBS - STARTING DATE

Abonnement  startdato

Subscription – starting date

Format: YYYY-MM-DD

SUBS - DURATION

Abonnement  løpetid

Subscription - duration

Number of months/years

SUBS - DURATION (MONTHS/YEAR)

Abonnement – løpetid (måneder/år)

Subscription – duration (months/year)

0 = months, 2 = year

SUBS - PERIODS ON INVOICE

Abonnement – antall perioder på faktura

Subscription – periods on invoice

Number of months/years.

SUBS - PERIODS (MONTHS/YEAR)

Abonnement – antall perioder på faktura (måneder/år)

Subscription – periods on invoice (months/year)

0 = months, 2 = year

SUBS - INVOICING ADVANCE/ARREARS

Abonnement – fakturering på forskudd eller etterskudd

Subscription – invoicing in advance/arrears

Number of months/days in advance or in arrears.

SUBS - INVOICING (MONTHS/DAYS)

Abonnement – fakturering på forskudd eller etterskudd (måneder/dager)

Subscription invoicing in advance/arrears (months/days)

0 = months, 1 = days

ORDER LINE - PROD NO

Ordrelinje  produktnummer

Order line – product number

Refers to an existing product. If the product is not registered, the product will be created.

Required for new products or if description is not provided on existing products.

ORDER LINE - PROD NAME

Ordrelinje  produktnavn

Order line – product name

Required for new products.

ORDER LINE - DESCRIPTION

Ordrelinje  beskrivelse

Order line - description

Required if product number is not provided.

ORDER LINE - UNIT PRICE

Ordrelinje  enhetspris

Order line – unit price

 

ORDER LINE - COUNT

Ordrelinje  antall

Order line - count

 

ORDER LINE - DISCOUNT

Ordrelinje  rabatt

Order line - discount

 

ORDER LINE - VAT CODE

Ordrelinje – mva-kode

Order line – system defined VAT codes

Read more about the system defined VAT codes in the following article – VAT codes

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no