%>

Roller i Altinn

For å få sendt inn skjemaer til Altinn via Tripletex er man avhengig av å ha korrekt rolle i Altinn.

Man kan se hvilke rettigheter/roller man har for en aktør ved å gå til www.Altinn.no, logge deg inn og gå til siden "Profil, roller og rettigheter".

Ulike skjemaer har ulike krav til roller:

RF-1211: Bestilling av elektronisk skattekort på fil

For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av følgende Altinn-roller: "Utfyller/Innsender", "Regnskapsmedarbeider", "Revisorrettighet" eller "Kontaktperson NUF".

 

A02 : A-melding - innsending fra system

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av følgende Altinn-rollen: "Utfyller/Innsender" eller "Kontaktperson NUF". 

 

RF-0002: Merverdiavgift (mva/moms) – alminnelig omsetningsoppgave

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen "Regnskapsmedarbeider". Signering krever rollen "Begrenset signeringsrettighet".

 

Om man ikke har riktig rolle, så må man kontakte daglig leder, styreleder eller innehaver i selskapet man skal sende inn skjema for.

Veiledning til hvordan man delegerer roller i Altinn kan man finne her:

Altinn - Roller og rettigheter

Altinn - hjelp

 

Hvis man har ytterligere spørsmål om roller i Altinn, kan man kontakte kundeservice hos Altinn.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no