%>

A-melding: Rapportering på virksomhetsnummer.

Ved nyregistrering/oppretting av et firma i Brønnøysundregisteret/Enhetsregisteret får de fleste to eller flere organisasjonsnummer - et organisasjonsnummer for selve hovedenheten og et organisasjonsnummer for virksomheten (underenheten).

 

Virksomhetens organisasjonsnummer brukes:

  • for rapportering av ansatte til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Nav) via a-ordningen.

  • når Statistisk sentralbyrå etterspør opplysninger til statistiske forhold.

Hovedregelen er at alle enheter som driver næringsvirksomhet og/eller har ansatte, skal ha minst én virksomhet (underenhet) registrert.

Om man har opprettet selskapet/firmaet uten ansatte, ble man kanskje ikke tildelt virksomhetsnummer.

Da må man skaffe seg et virksomhetsnummer så snart man får arbeidstakere (ansatte) i sin virksomhet ved å sende "Samordnet registermelding" til Enhetsregisteret.

Har man flere avdelinger/virksomheter har man ofte et virksomhetsnummer for hver av disse avdelingene.  Ved slike “flervirksomhetsforetak” registrerer man de ansatte i den virksomheten der de jobber.

Hvis man ikke vet hvilket organisasjonsnummer virksomheten har, så finner man dette ved å søke i Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret):  http://www.brreg.no/.

Legg inn organisasjonsnummer eller firmanavn i feltet "finn foretak/selskap". På siden "Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret" trykker man på navnet på riktig firma. Så skroller man ned og klikker på "Oversikt over registrerte virksomheter" for å finne det tilhørende virksomhetsnummeret for firmaet.

Eksempel:

 

Rapportering av ansatte i a-meldingen:

A-meldingen leveres på organisasjonsnummeret til selve hovedenheten (juridisk organisasjonsnummer).

Men opplysningene om inntektsmottakerne i firmaet (alle ansatte) skal rapporteres inn på virksomhetsnivå/virksomhetsnummer i a-meldingen, og de ansatte må da knyttes til riktig virksomhetsnummer i Tripletex.

Hvis firmaet bare har én virksomhet, så registreres de ansatte på dette ene virksomhetsnummeret.

Hvis firmaet har flere virksomheter, så registreres de ansatte på den virksomheten der de arbeider.

 

NB! Ved korreksjoner må man benytte samme virksomhetsnummer som i den opprinnelige rapporteringen/a-meldingen.

 

I Tripletex registrerer man virksomhetsnummer via "Selskap/Selskapsinformasjon" i hovedmenyen og avsnittet "Virksomheter/underenheter". Trykk på “Legg til ny rad” og registrer opplysningene om virksomhetene (ved flere virksomheter - legg til flere rader).

 

 

Deretter går man inn på de ansattes arbeidsforhold og knytter/registrerer de ansattes arbeidsforhold på korrekt virksomhet:

 

 

Hvis ikke arbeidsforholdet er knyttet til en virksomhet, vil du få denne feilmeldingen når du prøver å opprette en  a-melding i Tripletex:

 

 

Løsningen er da å knytte de ansattes og deres arbeidsforhold  til korrekt virksomhetsnummer via ansattdetaljene og fanen "Arbeidsforhold".

 

 

Endring av virksomhetsnr.:

Om for eksempel den ansatte bytter arbeidssted, og man skal rapportere den ansatte på et nytt virksomhetsnummer fra 01.02.2016, må man registrerer sluttdato på arbeidsforholdet per 31.01.2016 på det gamle virksomhetsnummeret og rapporterer dette i a-meldingen i perioden januar.

Deretter registrerer man et nytt arbeidsforhold med startdato 01.02.2016 på det nye virksomhetsnummeret og rapporterer dette i de påfølgende a-meldingene.

 

Om man ikke sluttmelder arbeidsforholdene på det gamle virksomhetsnummeret før man bytter til nytt virksomhetsnummer, vil man få et øyeblikkelig avvik på a-meldingen (EDAG-108).   

En utdypende forklaring på dette avviket kan du lese mer om i artikkelen "A-meldingen: forklaring til feilmeldingen "MAGNET_EDAG-108 Øyeblikkelig" (se også lenke nederst i denne artikkelen).

 

Nytt arbeidsforhold registreres ved å klikke på "Nytt arbeidsforhold" i menyen nederst i skjermbildet:

 

 

De to arbeidsforholdene vil da bli seende slik ut på den ansatte:

 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no