%>

Rapportering av privat bruk av yrkesbil

Dette gjelder de typiske håndverksbilene, dvs. biler som er lite egnet for privat bruk.

Dette er definert som: varebiler med grønne skilter (klasse 2) og lastebiler med tillatt totalvekt under 7501 kg. Det er et krav om elektronisk kjørebok ved “individuell verdsettelse” av skattepliktig fordel for yrkesbiler.

 

Dersom man kan benytte seg av disse skattereglene, kan man velge mellom to modeller for beskatning av privat bruk av yrkesbilen.

Dette er:

1. Sjablongskatt.

2. Individuell verdsetting.

 

Hvordan dette rapporteres i a-meldingen via Tripletex:

Beskatning av yrkesbil er ikke forhåndsoppsatt med egne lønnsarter i Tripletex, så om man må gjøre dette, så må man opprette en ny lønnsart iht. ditt behov. 

Ny lønnsart oppretter man via "Lønn>Innstillinger" i hovedmenyen og fanen "Lønnsarter".

1. Sjablongskatt:

Den ordinære sjablongmetoden for skattlegging av firmabil reduseres med 50 %.

Yrkesbilen beskattes med utgangspunkt i bilens listepris, uavhengig av bruk.

 

I Tripletex:

Man oppretter en ny lønnsart (trekkpliktig naturalytelse) som man knytter til a-meldingskoden"Yrkesbil ved tjenestlig behov, listepris".

Det må da oppgis følgende tilleggsinformasjon når man registrerer opplysninger på denne lønnsarten:

  • Listepris
  • Registreringsnummer

Dette gjøres i arbeidsforholdet på den enkelte ansatte. Se egen artikkel om “Firmabil”.

 

2. Individuell verdsetting:

Differansen mellom antall kilometer kjørt totalt og den dokumenterte yrkeskjøringen anses som privat bruk og skattlegges etter en fast sats per km.

Det er et vilkår at kjøringen dokumenteres med elektronisk kjørebok.

I Tripletex:

Man oppretter en ny lønnsart (trekkpliktig naturalytelse) som man knytter til a-meldingskoden "Yrkesbil ved tjenestlig behov, kilometer".

Det må da oppgis følgende tilleggsinformasjon når man registrerer opplysninger på denne lønnsarten:

  • Registreringsnummer

Dette gjøres i arbeidsforholdet på den enkelte ansatte.  

Eksempel på oppsett av lønnsart i Tripletex  iht. alternativ 2: individuell verdsetting:

Den ansatte skal i 2020 beskattes for 3,40 kroner per kilometer for privat kjøring.  Man oppretter da en ny lønnsart knyttet til a-meldingskoden "Yrkesbil ved tjenestlig behov, kilometer". 

Man velger lønnsberegningen "Fast sats" og legger inn satsen 3,40 kr

 

 

* Vær oppmerksom på at det ikke er en tidligere LTO-kode for disse a-meldingskodene, så dette feltet skal stå tomt når man oppretter disse nye lønnsartene.

 

Denne lønnsarten vil da se slik ut:

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no