Hvorfor kommer ikke e-posten jeg sender fra Tripletex frem til mottaker?

Hvis e-post sendt fra Tripletex (f.eks. fakturaer) ikke kommer fram til mottaker, så kan dette skyldes flere ting. Den mest opplagte forklaringen er at e-postadressen til mottakeren er feil. Dobbeltsjekk at du har brukt riktig e-postadresse og send e-posten på nytt med riktig adresse hvis denne var feil. Det kan også være at e-posten faktisk har kommet fram, men at mottakeren ikke har fått det med seg.

En annen forklaring kan være at e-posten oppfattes som spam av mottakerens system. I slike tilfeller kan det til og med hende at mottakerens system velger å ignorere e-posten uten å varsle verken avsender eller mottaker (e-posten legges ikke i spam-filteret). Se her for mer informasjon om dette: http://en.wikipedia.org/wiki/Bounce_message#Silently_dropping_messages. Det kan være mange årsaker til at e-post oppfattes som spam, og det kan være årsaker som er helt utenfor Tripletex' kontroll. For eksempel kan det hende at mottakeren krever at det ligger en såkalt SPF-record i DNS-registeret til avsenderens domene.

For å minske risikoen for at e-post skal anses som spam så lønner det seg å sette opp Tripletex slik at e-posten sendes gjennom ditt eget e-postsystem. Standardoppsettet er at all e-post sendes gjennom Tripletex sitt e-postsystem, og dette kan oppfattes som problematisk av mottakerens e-postsystem.

E-postoppsettet kan endres via menyvalget "Selskap/E-post/E-postkontoer" i hovedmenyen. Velg "Ny konto" i den fargede menyen og fyll inn informasjon om din utgående e-postserver. Ta kontakt med din systemadministrator eller din e-postleverandør hvis du er i tvil om hva som er de riktige innstillingene her.

Hvis du ikke har menyvalget "E-post" i kontoen, så mangler du rettigheten "Tilgang til innstillinger for e-postkontoer". Ta kontakt med en administrator i kontoen din hvis du ikke får aktivert denne rettigheten selv.

I "Faktura/Innstillinger" i hovedmenyen og avsnittet "Elektronisk faktura/purring/ordre" må e-postadressen som står som "Alternativ e-postadresse for avsender" samsvare med en av e-postadressene som er registrert som e-postkonto. Dersom du også ønsker at ordre og tilbud skal sendes via egen e-postserver, så må man også registrere e-postadresser i feltene for "Alternativ e-postadresse for tilbud/ordre" i samme avsnitt.

Tripletex har ikke kapasitet til å etterforske saker hvor avsender mener at e-post ikke har kommet fram. Hvis du har lagt inn egne e-postinnstillinger så kan din systemadministrator/e-postleverandør hjelpe til med å finne ut av slike problemer.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no