%>

Utbetaling av feriepenger

I denne artikkelen skal vi gå gjennom følgende:

1. Innstillinger og feriepengeliste

2. Beregning trekk ved ferie

3. Utbetaling av feriepenger

4. Annen manuell utbetaling av feriepenger (ved sluttoppgjør etc)

 

1. Innstillinger og feriepengeliste

I Tripletex har man mulighet til å foreta lønnstrekk for alle ferieukene samtidig ved at feriepengene betales ut f.eks. i juni eller i en annen måned. Da slipper man å trekke de ansatte i lønn når ferie faktisk tas ut i løpet av året.

Disse ulike valgene setter man opp via "Lønn>Innstillinger" i hovedmenyen. 

 

Feriepengelisten finnes under “Lønn>Rapporter”. Det er lurt å kontrollere innholdet i feriepengelisten før feriepenger utbetales. Feriepengelisten bygger på informasjon fra tidligere lønnsutbetaling og fra eventuell informasjon registrert på den ansattes arbeidsforhold under avsnitt "feriepenger".

 

2. Beregning trekk ved ferie

Ferietrekket på -30/26 skal rapporteres på egen a-meldingskode som heter “Trekk i lønn for ferie”. Det betyr at man totalt må trekke 30 dager på egen lønnsart. Dette håndteres  automatisk i Tripletex. Se punkt 3 for eksempel.

 

I ferieloven regner man med lørdagene i arbeidsuker, og man bruker da begrepet virkedager.  

Ferieloven tar da utgangspunkt i seks virkedager per uke. Dette gir gjennomsnittlig 26 virkedager per måned.

Med 5 uker ferie (30 virkedager) må man da trekke lønn for 30 dager, altså litt mer enn en månedslønn. Denne måten å beregne trekket på brukes ofte selv om de ansatte i praksis jobber 5-dagersuker.

 

Det er viktig å registrere korrekt antall feriedager på de ansatte siden antall feriedager brukes til å beregne feriekorreksjonen. Standardinnstillingene for bedriften administreres via "Lønn>Innstillinger" i hovedmenyen. Antall feriedager skal legges inn som arbeidsdager, og ikke virkedager.

 

 

Hvis antall feriedager for en ansatt avviker fra det som er standard i bedriften, så registreres dette via ansattdetaljene og fanen "Arbeidsforhold" under avsnittet "Ferie".

 

 

Antall feriedager og trekk:

Ansatte med 21 dager ferie vil trekkes 25/26 av vanlig månedslønn (dvs. det samme som 21/21,67).

Ansatte med 25 dager (5 uker) ferie vil bli trukket 30/26 av vanlig månedslønn (dvs. det samme som 25/21,67).

Ansatte med 30 dager (6 uker) ferie vil bli trukket 36/26 av vanlig månedslønn (dvs. det samme som 30/21,67).

 

Om man velger å beregne trekket fra 5-dagersuke så gir dette gjennomsnittlig 21,67 arbeidsdager per måned.

Med 5 ukers ferie (25 feriedager) skal det trekkes en full månedslønn pluss 3,33 dager (25-21,67). 

 

Om man beregner 5-dagersuke 25/21,67 eller 6-dagers uke 30/26 så blir sum trekk det samme. 

 

Se følgende eksempel med utregning for 6-dagers uke:

 

Beskrivelse

Verdi

Formel

Ferie

5 uker

 

Antall feriedager

30

5*6

Antall dager per år

312

52*6

Dager per måned

26

312/12

Differanse i antall dager

-4

26-30

 

 

 

Eksempel

Verdi

Formel

Årslønn

600 000

 

Månedslønn

50 000

600 000/12

Dagslønn

1 923,08

50 000/26

Trekk

-7 692,31

-4*1923,08

Totalt trekk i lønn

-57 692

30*1923,08

 

Her er de samme utregningene med femdagersuker.

 

Beskrivelse

Verdi

Formel

Ferie

5 uker

 

Antall feriedager

25

5*5

Antall dager per år

260

52*5

Dager per måned

21,67

260/12

Differanse i antall dager

-3,33

21,67-25

 

 

 

Eksempel

Verdi

Formel

Årslønn

600 000

 

Månedslønn

50 000

600 000/12

Dagslønn

2307,69

50 000/21,67

Trekk

-7 692,31

-3,33*2307,69

Totalt trekk i lønn

-57 692

-25*2307,69

 

 

3. Ny lønnsutbetaling med feriepengeutbetaling

Feriepengeliste for 2019 viser følgende skyldige feriepenger:

 

 

Vi har satt juni som ønsker periode for feriepengeutbetaling i lønnsinnstillingene.

Vi går til "Lønn>Ny Lønnsutbetaling", velger periode Juni 2020 og oppretter en ny lønnsutbetaling for alle ansatte.

 

Lønnsutbetaling vil foreslå følgende lønnsrader:

 

Knut Fastlønn

 

Knut Fastlønn har en årslønn på 600 000 kr, månedslønn 600 000 kr / 12 = 50 000 kr.

Totalt trekk i ferie er 7 692,31 kr + 50 000 kr = 57 692,31 kr

Dette er det samme som 30/26-deler: 50 000 / 26*30= 57 692,31 kr.

 

Lise Timelønnet

 

Lise har jobbet 28 timer i juni, og har en timelønn på 210 kr. Denne lønnen er trekkpliktig, og forskuddstrekk beregnes.

Hun får utbetalt opptjente feriepenger fra 2019, men siden hun er timelønnet skal det ikke være noe trekk i lønn for ferie slik det gjøres på de andre ansatte.

 

Pål over 60 år

 

“Pål over 60 år” har en årslønn på 410 000 kr, månedslønn 410 000 kr / 12 = 34 166,67 kr.

Totalt trekk i ferie er 13 141,03 kr + 34 166,67 kr = 47 307,69 kr

Dette er det samme som 36/26-deler: 34 166,67 kr / 26*36= 47 307,69 kr

Årsaken til at han trekkes 6 flere virkedager enn “Knut fastlønn” er fordi har er over 60 og da har en ekstra ferieuke.

 

 

4. Annen manuell utbetaling av feriepenger (ved sluttoppgjør etc)

Lønnsrader for feriepenger vil automatisk bli medtatt i den perioden man har oppgitt under lønnsinnstillingene. Se punkt 1 og 3 i denne artikkelen.

 

Dersom man ønsker å utbetale feriepenger i en annen måned kan man gjøre dette på følgende måte:

 

Gå til "Lønn>Ny lønnsutbetaling" og opprett en ny lønnsutbetaling. Når denne lønnsutbetalinger ligger under bearbeiding kan man trykke på "Legg til lønnsrader".

 

 

Velg en spesifikk ansatt, eller velg alle ansatte. Huk av for de lønnsrader du ønsker å få med, og trykk deretter på "Legg til lønnsrader". Saldo hentes fra feriepengelisten automatisk.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no