Flettefelter - maler

Flettefeltene kan brukes til å få forhåndsutfylt informasjon om kunder, prosjekt eller ansatte på notater. Flettefeltene må da legges inn i kunde-, prosjekt- eller kundemalen, og notatet må opprettes inne på en kunde, prosjekt eller ansatt. Man velger så notatmalen når man oppretter notatet. 

 

OBJEKT

FLETTEFELT

BESKRIVELSE

Dato

${today}

Dagens dato

Firma

${company.name}

Navn

Firma

${company.address}

Adresse

Firma

${company.address1}

Adresse – linje 1

Firma

${company.address2}

Adresse – linje 2

Firma

${company.postalcode}

Postnummer

Firma

${company.city}

Poststed

Firma

${company.phoneNumber}

Telefonnummer

Firma

${company.phoneNumberMobile}

Mobiltelefonnummer

Firma

${company.faxNumber}

Faksnummer

Firma

${company.orgNo}

Organisasjonsnummer

Kunde

${customer.customerAccountNumber}

Kundenummer

Kunde

${customer.name}

Kundenavn

Kunde

${customer.address}

Kundeadresse

Kunde

${customer.address1}

Kundeadresse – linje 1

Kunde

${customer.address2}

Kundeadresse – linje 2

Kunde

${customer.postalcode}

Postnummer

Kunde

${customer.city}

Poststed

Kunde

${customer.phoneNumber}

Telefonnummer

Kunde

${customer.phoneNumberMobile}

Mobiltelefonnummer

Kunde

${customer.faxNumber}

Faksnummer

Kunde

${customer.orgNo}

Organisasjonsnummer

Bruker

${loginEmployee.fullName}

Fullt navn

Bruker

${loginEmployee.nameAndNumber}

Nummer/navn

Bruker

${loginEmployee.firstName}

Fornavn

Bruker

${loginEmployee.lastName}

Etternavn

Bruker

${loginEmployee.number}

Ansattnummer

Bruker

${loginEmployee.dateOfBirth}

Fødselsdato

Bruker

${loginEmployee.email}

E-postadresse

Bruker

${loginEmployee.phoneNumberHome}

Telefonnummer, hjem

Bruker

${loginEmployee.phoneNumberWork}

Telefonnummer, arbeid

Bruker

${loginEmployee.phoneNumberMobile}

Mobiltelefonnummer

Ansatt

${employee.fullName}

Fullt navn

Ansatt

${employee.nameAndNumber}

Nummer/navn

Ansatt

${employee.firstName}

Fornavn

Ansatt

${employee.lastName}

Etternavn

Ansatt

${employee.number}

Ansattnummer

Ansatt

${employee.dateOfBirth}

Fødselsdato

Ansatt

${employee.email}

E-postadresse

Ansatt

${employee.phoneNumberHome}

Telefonnummer, hjem

Ansatt

${employee.phoneNumberWork}

Telefonnummer, arbeid

Ansatt

${employee.phoneNumberMobile}

Mobiltelefonnummer

Prosjekt

${project.nameAndNumber}

Prosjektnummer/navn

Prosjekt

${project.name}

Prosjektnavn

Prosjekt

${project.number}

Prosjektnummer

Prosjekt

${project.comment}

Prosjektbeskrivelse

Prosjekt

${project.startDate}

Startdato

Prosjekt

${project.endDate}

Sluttdato

Prosjektleder

${project.projectManager.fullName}

Navn

Prosjektleder

${project.projectManager.nameAndNumber}

Nummer/navn

Prosjektleder

${project.projectManager.firstName}

Fornavn

Prosjektleder

${project.projectManager.lastName}

Etternavn

Prosjektleder

${project.projectManager.number}

Nummer

Prosjektleder

${project.projectManager.email}

E-postadresse

Prosjektleder

${project.projectManager.phoneNumberWork}

Telefonnummer, arbeid

Prosjektleder

${project.projectManager.phoneNumberMobile}

Mobiltelefonnummer

Kundens kontakt (prosjekt)

${customer.contact.nameAndNumber}

Nummer/navn

Kundens kontakt (prosjekt)

${customer.contact.firstName}

Fornavn

Kundens kontakt (prosjekt)

${customer.contact.lastName}

Etternavn

Kundens kontakt (prosjekt)

${customer.contact.number}

Nummer

Kundens kontakt (prosjekt)

${customer.contact.dateOfBirth}

Fødselsdato

Kundens kontakt (prosjekt)

${customer.contact.email}

E-postadresse

Kundens kontakt (prosjekt)

${customer.contact.phoneNumberHome}

Telefonnummer, hjem

Kundens kontakt (prosjekt)

${customer.contact.phoneNumberWork}

Telefonnummer, arbeid

Kundens kontakt (prosjekt)

${customer.contact.phoneNumberMobile}

MobiltelefonnummerTripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no