%>

Permittering

Med permittering menes det at den ansatte er midlertidig fritatt for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkninger eller driftsstans.

I Tripletex legger man inn permitteringer i den ansattes arbeidsforhold i avsnittet "Permisjon".

Her legger man inn startdato, evt. sluttdato (når den er kjent), permitteringsprosent, huker av for "trekk i lønn" og velger type "Permittering". Normaltiden vil reduseres tilsvarende permitteringsprosenten og “trekk i lønn” gjør at systemet ikke beregner fastlønn for ansatte i perioden fra og med startdato. 

Permitteringer skal innrapporteres dersom den ansatte er helt eller delvis permittert fra sitt arbeidsforhold, uansett lengden på permitteringen og om permitteringen er innenfor arbeidsgiverperioden.

Arbeidsgiverperioden

For lønn i  “Arbeidsgiverperioden” med permittering vil det i Tripletex bli en manuell føring på lønnsbilaget der du legger inn lønn for de første dagene. Det er du som må påse at lønn for arbeidsgiverperioden blir lagt inn riktig på første lønnskjøring. Dette gjøres altså ikke automatisk i systemet.Deretter vil den ansatte ikke komme med på lønnsbilaget hvis man har huket av for at permitteringen er med "trekk i lønn" og den ansatte er 100 % permittert.  Hvis den ansatte er delvis permittert, vil Tripletex automatisk regne ut månedslønnen iht. permitteringsgraden.

  • Startdato for permitteringen skal alltid være det tidspunktet permitteringen starter. Arbeidsgiverperioden skal være inkludert i permitteringsperioden. 
  • Sluttdato er det tidspunktet permitteringen slutter. Sluttdatoen kan man legge inn og rapportere frem i tid om den er kjent. Dersom sluttdato for permitteringen skulle endre seg, kan man legge inn ny dato og innrapportere denne.
  • Permitteringsprosenten er den prosentandelen permitteringen utgjør av den ansattes normale stillingsprosent i sitt arbeidsforhold.
    Eks: Hvis den ansatte har en 80 % stilling og blir 50 % permittert fra den stillingen, så skal man oppgi 50 % som permitteringsprosent.

Les gerne mer om permittering på nav.no 

Man kan få svar på spørsmål vedr. permisjon i denne hjelpeartikkelen:Når må jeg rapportere permisjoner til Altinn?Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no