%>

Forskudd på lønn (lønnsforskudd) og reiseforskudd

Forskudd på lønn utbetaler man enklest ved å opprette en ny lønnsutbetaling. Via hovedmenyvalget "Lønn>Ny lønnsutbetaling" velger man den/de ansatte forskuddet skal utbetales til. Skal det kun utbetales forskudd kan man velge “Forenklet lønnskjøring”.

På lønnsføringen legger man til en rad og velger lønnsarten "Forskudd på lønn". Så legger man inn det beløpet som skal utbetales.

Om fastlønn og skattetrekk (evt. andre faste tillegg og trekk) også kommer opp på lønnskjøringen, og man kun ønsker å utbetale forskuddet, så kan man slette de andre lønnsradene.

Man oppretter så bilaget og utbetaler forskuddet via AutoPay eller nettbank. Dette blir som en vanlig lønnsutbetaling.

Eks. på utbetaling av forskudd sammen med “Utlegg”:

Dette forskuddet vil legges seg som en åpen post på den ansattes reskontro (konto 2910), og det vil komme automatisk til fratrekk på neste lønnsbilag.

Hvis man vil vente med å trekke dette forskuddet, kan man velge å slette denne linjen (forskuddet) fra lønnsbilaget. Forskuddet vil da automatisk legge seg på neste lønnsbilag helt til forskuddet er trukket og dermed lukket i den ansattes reskontro.

På neste lønnsbilag kommer da dette forskuddet til fratrekk:

Fordelen ved at man utbetaler og trekker forskuddet via et lønnsbilag er at de åpne postene i den ansattes reskontro lukkes mot hverandre automatisk:

 

Reiseforskudd

Dette blir på samme måte som et vanlig lønnsforskudd. Man oppretter en ny lønnsutbetaling, velger den eller de ansatte som skal ha reiseforskudd og oppretter lønnsutbetalingen.

På lønnsutbetalingen legger man til en ny rad og velger lønnsarten "Reiseforskudd". Så legger man inn det beløpet som skal utbetales.

Man oppretter bilaget og utbetaler forskuddet via AutoPay eller nettbank. Det blir som et vanlig forskudd beskrevet over. Reiseforskuddet vil da kommer til fratrekk på neste lønnsbilag. 

Hvis reisen ennå ikke er foretatt, eller hvis reiseregningen ikke er levert/godkjent, så kan man slette lønnsraden med reiseforskuddet. Reiseforskuddet vil da komme på neste lønnsutbetaling. Man kan f.eks velge å ta dette reiseforskuddet til fratrekk på lønnskjøringen der reiseregningen blir utbetalt.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no