%>

Grensegjengere

Norske arbeidsgivere plikter å innrapportere lønn utbetalt til grensegjengere bosatt i Sverige eller Finland. Innrapportering av denne ytelsen skjer for å kunne fastsette trygdeavgift og arbeidsgiveravgift.
Fra 2015 innrapporteres dette i a-meldingen som "Kontantytelse - lønn, fastlønn/timelønn mv.", med tilleggsinformasjon "Lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktig" og med spesifikasjon "Skattemessig bosatt i land".

For å bli ansett som en grensegjenger må man:

  1. Bo i en svensk eller finsk kommune som grenser mot Norge.
  2.  Arbeide i en kommune i Norge som grenser mot landet der man bor.

* Grensegjengere er ikke skattepliktige i Norge, men i det landet der de bor. De fleste grensegjengere er likevel medlemmer av norsk folketrygd og skal betale trygdeavgift.
* Alle grensegjengere får en selvangivelse fra Norge.

 

Lønnsrapportering av grensegjengere i Tripletex:
Dette ble tidligere rapportert på LTO-kode 927. Beskrivelsen av denne koden er nå: "Lønn og annen godtgjørelse, som ikke er skattepliktig, for personer som er medlem av folketrygden".

Det er ikke satt opp standard lønnsarter for grensegjengere i Tripletex, så hvis man har ansatte som er grensegjengere, så må man opprette en ny lønnsart.
Man går da til "Lønn>Innstillinger" i hovedmenyen og velger fanen "Lønnsarter".  Så oppretter man en ny lønnsart nederst i skjermbildet.
Man gir den nye lønnsarten et nummer, et navn og evt. en beskrivelse og velger LTO-kode 927 eller 927-A. Da vil de tilhørende a-meldingskodene komme opp som valg under "A-meldingskode".
Man kan lage flere lønnsarter etter behov, slik som fastlønn, timelønn etc. for grensegjengere.

Som LTO-kode velger man enten 927 eller 927-A, forskjellen er om lønnsarten skal være med eller uten arbeidsgiveravgift:


 

A-meldingskoder tilhørende den valgte LTO-koden kommer opp i listen, og man velger da den koden man trenger til den nye lønnsarten.


 

Man huker av for grunnlag arbeidsgiveravgift om man velger 927-A, og her velger man også om denne lønnsarten skal inngå i grunnlag for skattetrekk.

 

På lønnsutbetalingen vil det komme krav om tilleggsinformasjon når man velger lønnsarten for grensegjengere, og man må da legge inn landet den ansatte er skattemessig bosatt i.


 

 

Skattekort for grensegjengere:
Den ansatte grensegjengeren må selv ta kontakt med skattekontoret og dokumentere at han/hun oppfyller kravet for å være grensegjenger. Når dette er gjort, skriver Skatteetaten ut et skattekort på 10 prosent, som er den trygdeavgiften vedkommende skal betale.
Skattekortet er elektronisk, og det betyr at man som arbeidsgiver kan hente skattekortet fra Skatteetaten i Tripletex slik som de øvrige skattekortene.
Les mer om hvordan du henter eSkattekort i Tripletex her: eSkattekort

Skatteplikt for grensegjengere:
Det er spesielle skatteregler for grensegjengere. En grensegjenger skal bare betale skatt av arbeidsinntekt i det landet (Norge, Sverige eller Finland) der han er bosatt. Det er et vilkår at han regelmessig oppholder seg i sin faste bolig i bostedsstaten (minst to dager i uken).

Arbeidsgiveravgift:
Norske arbeidsgivere har plikt til å betale norsk arbeidsgiveravgift også for lønn til grensegjengere bosatt i Sverige og Finland. Dette gjelder imidlertidig ikke dersom arbeidstakeren har levert skjema A1/E-101 hvor det fremgår at lønnstakeren er unntatt fra norsk trygd.

Les mer om grensegjengere og skatteregler på Skatteetatens sider.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no