%>

Lønn uten arbeidsgiveravgift - den ansatte leverer blankett A1/E-101

"Lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført i Norge som ikke er avgiftspliktig." (Dette ble tidliger innberettet på LTO-129)

Hovedregelen er at personer som tar lønnet arbeid i Norge (eller på norsk kontinentalsokkel), er pliktige medlemmer i folketrygden fra første arbeidsdag i Norge.
Men dersom den utenlandske arbeidstakeren (den ansatte) kan fremvise blanketten A1/E-101 fra trygdemyndighetene i sitt hjemland, eller at det fremkommer av en melding fra NAV at arbeidstakeren ikke er omfattet av norsk trygdelovgivning, skal det ikke betales norsk arbeidsgiveravgift av den ansattes lønn i Norge.
Denne blanketten bekrefter at vedkommende er omfattet av trygdeordningen i sitt hjemland og er dokumentasjon på at man ikke skal betale trygdeavgift i Norge. 
Blanketten må vises til skattekontoret for å få satt ned skattetrekket.

  • Dersom A1/E-101 viser at den ansatte er omfattet av bostedslandets trygdelovgivning, skal ikke lønnen inngå i grunnlaget for beregning av norsk arbeidsgiveravgift.
  • Dersom A1/E-101 ikke er fremlagt, skal det beregnes norsk arbeidsgiveravgift etter vanlige regler.

 

Hvordan dette føres i Tripletex:
Lønnen til de ansatte som kommer inn under dette unntaket, må da føres på en egen lønnsart som ikke beregner arbeidsgiveravgift.
I Tripletex er det forhåndsoppsatt flere lønnsarter som går mot tidligere LTO-kode 129 med a-meldingskode: "Trekkpliktig kontantytelse - fastlønn/timelønn..m.m- ikke avgiftspliktig."

En oversikt over lønnsartene finner man ved å gå til "Lønn>Innstillinger" i hovedmenyen og velge fanen "Lønnsarter".

 

Man kan føre direkte mot disse lønnsartene i lønnsutbetalingen, men man bør opprette en ny lønnsregel for ansatte der lønn skal føres mot en av disse lønnsartene slik at også tilhørende feriepenger blir beregnet uten arbeidsgiveravgift.
Nye lønnsregler opprettes via "Lønn>Innstillinger" i hovedmenyen og fanen "Lønnsregler":

  1. Man oppretter en ny lønnsregel ved å trykke på "Ny rad".
  2. Man gir den nye lønnsregelen et navn.
  3. Man knytter så månedslønn, timelønn og feriepenger til de korrekte lønnsartene.

 

Når man har opprettet den nye lønnsregelen, må arbeidsforholdet til den ansatte knyttes til den nye lønnsregelen.
Man går da til "Selskap>Ansatte" i hovedmenyen, velger aktuell ansatt og korrekt lønnsregel fra listen:

Alle ansatte som er knyttet til denne lønnsregelen og som fører timer i timelisten, vil da få timene ført på korrekt lønnsart når man oppretter lønnsutbetalinger.
Det samme gjelder ansatte med fastlønn som er knyttet til denne lønnsregelen.

 

Skattekort uten trygdeavgift:
Arbeidsgiver skal benytte det skattekortet som er skrevet ut av Skatteetaten. Normalt ligger det også trygdeavgift i det trekket som følger av skattekortet.
Arbeidstakere som ikke er medlem av norsk folketrygd, må legge frem blanketten A1/E-101 enten ovenfor NAV eller Skatteetaten og søke om nytt skattekort.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no