Jeg er registrert i ELMA-registeret. Hvordan forteller jeg dette til mine leverandører?

Når ditt selskap er registrert i ELMA-registeret, er selskapet klart til å kunne motta EHF-fakturaer. I den forbindelse kan det være lurt å ta kontakt med dine leverandører, spesielt de man mottar fakturaer fra regelmessig, og be om å få fakturaer i EHF-format.

Ditt selskap vil etter registrering bli oppført i et offentlig register for mottakere av EHF-fakturaer:http://anskaffelser.no/e-handel/artikler/mottakere-i-elma

Selskapets leverandører kan altså finne ut av dette automatisk, men alle leverandører sjekker nok ikke dette registeret jevnlig.

 

VIKTIG: Når dere er registrert som EHF-mottaker i ELMA-registeret, så kan leverandører velge å sende faktura i EHF-format uten å innhente samtykke fra dere på forhånd. Vær oppmerksom på at en faktura mottatt på EHF-format i Tripletex er like bindende som en faktura mottatt på papir eller per e-post.

 

Prisen per mottatt EHF-faktura er den samme som for et vanlig elektronisk bilag.

 

Her kommer et forslag til tekst som kan benyttes ved kontakt med leverandørene. Husk å fylle inn riktig organisasjonsnummer på siste linje da dette er nødvendig for at fakturaene skal komme fram til Tripletex.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Til våre leverandører

 

Vi ønsker med dette å anmode våre leverandører om å sende fremtidige fakturaer elektronisk på EHF-format.  EHF (Elektronisk Handelsformat) er et standardformat for elektronisk faktura, og staten har bestemt at alle leverandører til statlige virksomheter skal sende fakturaer i dette formatet. I tillegg har tusenvis av private aktører støtte for å sende eller motta EHF.

 

De fleste norske økonomisystemer kan sende EHF-fakturaer, så det er stor sannsynlighet for at deres fakturasystem enkelt kan settes opp til å sende på dette formatet. En liste over systemer som kan sende EHF-fakturaer, ligger her:

http://www.anskaffelser.no/e-handel/artikler/erp-leverandorer

 

Hvis ditt fakturasystem ikke kan produsere EHF-fakturaer, så finnes det nettbaserte fakturaportaler hvor man kan registrere sin faktura og få den sendt videre til mottaker i EHF-format. Mer informasjon om dette kan finnes på denne siden:

http://www.anskaffelser.no/e-handel/artikler/web-faktura-leverandorer

 

Den elektroniske adressen som skal benyttes ved innsending av EHF-fakturaer, er vårt organisasjonsnummer: (Sett inn riktig org.nr)

 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no