Registrering av sykemeldte

Timelisten kan benyttes til å føre fraværsstatistikk.

Velg "Timeliste/Innstillinger" i hovedmenyen. I avsnittet «Internaktiviteter» kan man f.eks. opprette en aktivitet for sykefravær med/uten lønn og en egen aktivitet som du kaller egenmelding dersom du ønsker å skille de ulike fraværene i timestatistikken.Arbeidsgiver plikter å dekke lønn de 16 første kalenderdagene ved sykdom. Innenfor denne perioden registreres timene på aktiviteten «Sykdom med lønn». Dersom arbeidsgiver ikke skal dekke lønn utover arbeidsgiverperioden, må de påfølgende dagene registreres på aktiviteten «Sykdom uten lønn».

Registrerer du timer på aktiviteter uten lønn, vil disse timene trekkes fra fastlønnen til den ansatte ved lønnsutbetaling.

Hvis man ikke benytter timeregistrering i Tripletex, kan man manuelt justere lønnen direkte i lønnsutbetaling.

NB: Langvarig sykdom er ikke permisjon og skal altså ikke registreres via den ansattes arbeidsforhold. Dette gjelder selv om arbeidsgiver mottar refusjon fra NAV. Frem til maksperioden for sykepenger er utløpt (52 uker) skal ikke arbeidsforholdstypen endres.

Er du usikker på reglementet rundt arbeidsgivers plikter ved sykefravær hos ansatte, kan du ta kontakt med NAV eller din regnskapsfører.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no