%>

Kontrollskjemaer - låsing av prosjekt

I prosjektinnstillingene kan man velge å låse prosjekter for fakturering og/eller timeføring frem til kontrollskjemaene på prosjektet er registrert.

 

Når man aktiverer en av innstillingene, vil man i listen under kunne spesifisere hvilke kontrollskjemaer som må registreres på nye prosjekter. Dette settes da som standardinnstilling på nye prosjekter som opprettes, men man kan legge til og fjerne kontrollskjemaer på hvert enkelt prosjekt.

 

Her har vi huket av for at de tre øverste kontrollskjemaene i listen må registreres før man kan sette at prosjektet er klart til fakturering.

Hvis man nå oppretter et nytt prosjekt, så kan man se at disse kontrollskjemaene er markert i prosjektdetaljene.

 

Hvis man prøver å aktivere «Klar til fakturering» uten å registrere de markerte kontrollskjemaene, så vil man få en feilmelding.

 

I feilmeldingen står det hvilke kontrollskjemaer som ikke er registrert. Man må da gå til fanen "Kontrollskjemaer", registrere de aktuelle kontrollskjemaene og huke av for at de er "Ferdig registrert".

 

I prosjektinnstillingene kan man også velge å låse prosjekter for timeføring frem til kontrollskjemaer er registrert.

 

Også her gjelder innstillingen for nye prosjekter som opprettes. Hvis en ansatt prøver å føre timer på prosjektet før kontrollskjemaene er registrert, så vil man få opp en feilmelding.

 

Man må da først gå inn på prosjektet, registrere de aktuelle kontrollskjemaene og huke av for at de er «Ferdig registrert». Så kan man føre timer på prosjektet i timelisten.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no