Registrering av tolldeklarasjon

Du kan se en video om hvordan man registrerer tolldeklarasjon her !

Man registrerer tolldeklarasjoner for å dokumentere mva-grunnlaget ved innførsel for rapportering på omsetningsoppgaven. Man kan registrere tolldeklarasjoner direkte fra bilagsmottaket eller via "Bilag/Nytt bilag/Tolldeklarasjon" i hovedmenyen.

Før man mottar tolldeklarasjonen vil man normalt ha mottatt en faktura fra leverandøren. Denne leverandørfakturaen bokføres med mva kode for grunnlag -(nr 20/21/22).

Bilagsmottak

Du kan registrere tolldeklarasjonen direkte fra bilagsmottaket. Klikk på feltet "Registrer" på den innsendte tolldeklarasjonen i oversikten og velg "Registrer tolldeklarasjon".

Den originale tolldeklarasjonen vil da legge seg til høyre i det nye skjermbildet, og tittelen fra bilagsmottaket vil automatisk legge seg i feltet "Beskrivelse".

Man må registrere en bilagsdato, og man kan endre beskrivelsen om man ønsker det. NB! Første gyldige bilagsdatoen er 01.01.2017.

Det er summen av post 46 - "statistisk verdi" og post 47 – "Beregning av avgifter" som registreres i feltet "grunnlag" i Tripletex. Fra post 47 registreres også mva-koden (satsen) og avgiftsbeløpet.

 

I Tripletex føres dette på en vanlig ordrelinje.

NB! Hvis man benytter en av mva-kodene for inngående avgift uten fradrag, så må man i tillegg spesifisere kostnadskonto.

Hvis man ønsker å dele beløpet på ulike satser, så klikker man på "Ny rad" og fører et nytt grunnlag mot en annen mva-kode. Både grunnlag og avgiftsbeløp summeres automatisk.

Når tolldeklarasjonen er ferdig registrert, så lagrer man bilaget via menyen nederst på skjermen.

Via bilagsmenyen

Man kan også registrere en tolldeklarasjon via "Bilag/Nytt bilag/Tolldeklarasjon" i hovedmenyen.

Man kan da laste opp tolldeklarasjonen ved å klikke på "Velg fil". Man bruker da tolldeklarasjonen som dokumentasjon til bilaget. Så registrerer man en bilagsdato og avgiftsbehandling på vanlig måte og klikker på "Opprett".

Man vil alltid kunne se de ti siste tolldeklarasjonene i listen nederst i skermbildet.

Registrering av tolldeklarasjonsoversikten - et alternativ til å registrere én og én tolldeklarasjon

Hver måned vil man finne en tolldeklarasjonsoversikt i Altinn-innboksen. Dette dokumentet skal være til hjelp for å sjekke at man har fått alle månedens tolldeklarasjoner.

Denne oversikten viser alle tolldeklarasjonene tilknyttet firmaet - og her oppgies statistisk verdi (felt 46) og eventuelle tollavgifter (felt 47). Dessverre så oppgir ikke tolldeklarasjonsoversikten hvilken mva-sats det gjelder - dette finner man kun på selve tolldeklarasjonen.

Man kan benytte denne tolldeklarasjonsoversikten som bilag, altså kun registrere et bilag for tolldeklarasjon per måned. Da registrerer man ikke hver enkelt tolldeklarasjon i tillegg. Men det er de enkelte tolldeklarasjonene som er dokumentasjonen, så disse er man pålagt å ta vare på. Det kan være lurt å laste opp disse tolldeklarasjonene som vedlegg til tolldeklarasjonsoversikten, så har man alt samlet på samme sted.

OBS! Det er kun innførselsdeklarasjon som skal registreres i dette registreringsbildet - ikke utførselsdeklarasjon. Les omhvordan man bokfører utførsel av varer og tjenester her.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no