%>

Skattefrie organisasjoner

Når en organisasjon klassifiseres som «skattefri», kan man rapportere inn lønn til a-ordningen med spesielle a-meldingskoder for skattefrie organisasjoner.

Du kan lese mer om regelverket knyttet til frivillige og ideelle organisasjoner her.

 

For å benytte a-meldingskoder og skatteregler for skattefrie organisasjoner må man ta kontakt med Tripletex Support. Når vår supportavdeling har aktivert denne innstillingen i kontoen, så vil man kunne se dette via «Lønn>Innstillinger» i hovedmenyen.

 

Hvis man velger fanen «Lønnsarter», så kan man nå se at det har skjedd diverse endringer. Samtlige lønnsarter der det er mulig å velge en a-meldingskode for skattefri organisasjon har blitt kopiert. De kopierte kontoene har fått «-SO» lagt til etter nummeret og «skattefri organisasjon» er lagt til navnet på lønnsarten.

 

I tillegg er de nye lønnsartene knyttet til a-meldingskodene for skattefrie organisasjoner. Dette kan man også se i oversikten.

 

Via lønnsartdetaljene kan man manuelt også velge a-meldingskoder for skattefri organisasjon der dette er mulig.

I fanen «Lønnsregler» vil man se at lønnsreglene nå er satt opp til å benytte de nye lønnsartene for skattefri organisasjon.

 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no