Kodespeil - SAF-T

 

I dette kodespeilet kan du se samtlige nummerendringer, navneendringer og nye koder som innføres i forbindelse med overgangen til det nye formatet for regnskapsdata (SAF-T). Det er kun de nye kodene som støttes i den nye skattemeldingen for merverdiavgift som innføres 01.01.2017. 

 

Ny kode

Gammel kode

Gammelt navn

Nytt navn

Forklaring

0

0

Ingen avgiftsbehandling

 

«Ingen avgiftsbehandling» deles nå opp – anskaffelser (0) og inntekter (7), men (7) er kun for inntekter som ikke er en del av omsetningen.

1

1

Fradrag inngående avgift, høy sats

 

Ingen endringer

 

2

Direktepostert fradrag inngående avgift, høy sats

 

Denne koden utgår.

3

3

Utgående avgift, høy sats

 

Ingen endringer

4

4

Direktepostert utgående avgift, høy sats

 

Ingen endring

5

5

Ingen utgående avgift (innenfor avgiftsområdet)

Ingen utgående avgift (innenfor mva-loven)

Ingen endring med tanke på innrapportering, men koden får en liten navnendring.

6

6

Ingen utgående avgift (utenfor avgiftsområdet)

Ingen utgående avgift (utenfor mva-loven)

Ingen endring med tanke på innrapportering, men koden får en liten navnendring.

7

   

Ingen avgiftsbehandling (inntekter)

Ny mva-kode. Skal ikke rapporteres. «Ingen avgiftsbehandling» deles nå opp – anskaffelser (0) og inntekter (7). (7) skal kun brukes til inntekt som ikke er en del av omsetningen.

11

11

Fradrag inngående avgift, middels sats

 

Ingen endringer.

12

111

Fradrag inngående avgift, råfisk

 

Kun nytt nummer.

13

12

Fradrag inngående avgift, lav sats

 

Kun nytt nummer.

14

23

Fradrag inngående avgift ved innførsel, høy sats

Fradrag inngående avgift betalt ved innførsel, høy sats

Nytt nummer. En liten navnendring.

15

24

Fradrag inngående avgift ved innførsel, middels sats

Fradrag inngående avgift betalt ved innførsel, middels sats

Nytt nummer. En liten navnendring.

20

 

 

Grunnlag, ingen inngående avgift ved innførsel

Ny mva-kode. Skal ikke rapporteres.

 

21

Direktepostert fradrag inngående avgift, middels sats

 

Utgår – skal nå spesifiseres på ny post i 

21

13

Grunnlag inngående avgift ved innførsel, høy sats

 

Kun nytt nummer.

 

22

Direktepostert fradrag inngående avgift, lav sats

 

Utgår – skal nå spesifiseres på ny post i mva-oppgaven.

22

14  Grunnlag inngående avgift ved innførsel, middels sats 

 

Kun nytt nummer.

31

31

Utgående avgift, middels sats

 

Ingen endring.

32

311

Utgående avgift, råfisk

 

Kun nytt nummer.

33

32

Utgående avgift, lav sats

 

Kun nytt nummer.

41

41

Direktepostert utgående avgift, middels sats

 

Ingen endring

42

42

Direktepostert utgående avgift, lav sats

 

Ingen endring.

51

   

Avgiftsfri innlands omsetning med omvendt avgiftsplikt

Ny mva-kode.

52

   

Avgiftsfri utførsel av varer og tjenester

Ny mva-kode.

81

   

Fradrag inngående avgift ved innførsel, høy sats

Ny mva-kode.

82

   

Inngående avgift uten fradrag ved innførsel, høy sats

Ny mva-kode.

83

   

Fradrag inngående avgift ved innførsel, middels sats

Ny mva-kode.

84

   

Inngående avgift uten fradrag ved innførsel, middels sats

Ny mva-kode.

85

   

Grunnlag, avgiftsfri innførsel

Ny mva-kode.

86

34

Høy sats, kjøp av tjenester fra utlandet med fradrag for inngående mva

Fradrag inngående avgift ved kjøp av tjenester fra utlandet, høy sats

Nytt nummer og nytt navn.

87

35

Høy sats, kjøp av tjenester fra utlandet uten fradrag for inngående mva

Kjøp av tjenester fra utlandet uten fradrag, høy sats

Nytt nummer og nytt navn.

88

   

Fradrag inngående avgift ved kjøp av tjenester fra utlandet, lav sats

Ny mva-kode.

89

   

Kjøp av tjenester fra utlandet uten fradrag, lav sats

Ny mva-kode.

91

   

Fradrag inngående avgift ved kjøp av klimakvoter/gull

Ny mva-kode.

92

   

Kjøp av klimakvoter/gull uten avgiftskompensasjon

Ny mva-kode.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no