Fjerne automatisk overførsel av forskuddstrekk til skattetrekkskonto

Ihht jf. Skattebetalingsloven § 5-12 må arbeidsgiver oppfylle ett av følgende tre alternativer:

  1. Forskuddstrekket settes inn på særskilt bankkonto (skattetrekkskonto) senest første arbeidsdag etter lønnsutbetaling.
  2. På skattetrekkskontoen holdes en saldo som til enhver tid dekker trekkansvaret. Arbeidsgiver kan la beløpet stå og i stedet foreta innbetalingene til skatteoppkreveren fra for eksempel kassakredittkontoen. Alternativet kan være aktuelt for arbeidsgivere med mange små lønnsutbetalinger.
  3. Det stilles bankgaranti for skattetrekkansvaret.

Standard oppsett i Tripletex er at skattetrekksmidlene overføres til konto for skattetrekk (konto 1950) samtidig med lønnsutbetaling.
Dersom bedriften oppfyller punkt 2 eller 3 vil det ikke være behov for denne overføringen.


Man kan unngå den automatiske overføringen fra driftskonto til skattetrekkskonto ved å endre “Bankinnskudd for skattetrekk” under “Regnskap/Innstillinger” i hovedmenyen, fanen "Regnskapsregler", seksjonen “Konteringsregler" og avnsittet "Eiendeler”.

 

Endre innstilling fra standard oppsett (konto 1950) til samme konto knyttet til betalingstype man velger ved utbetaling av lønn, f.eks. driftskonto 1920.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no