%>

Finansskatt

Via «Lønn>Innstillinger» og avsnittet «Globale innstillinger» kan man aktivere innstillingen «Selskapet skal rapportere finansskatt på lønn».

 Etter at man har kjørt lønn, kan man på a-meldingen nå se et nytt avsnitt for finansskatt.

Her ser man grunnlaget finansskatten er beregnet av, hva finansskatten blir og beløpet som blir rapportert inn til Altinn.

Ved registrering av refusjon av sykepenger vil det også beregnes finansskatt. Man kan se dette på bilaget som opprettes.

Hvis man velger «Regnskap>Innstillinger» i hovedmenyen og fanen «Regnskapsregler», så kan man i avsnittet «Konteringsregler» administrere hvilken regnskapskonto som benyttes til finansskatt av lønn og finansskatt av opptjente feriepenger.

*Du kan lese mer om hvem som omfattes av finansskatt på Skatteetatens nettsider.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no