Hva er forskjell på "Prosjektstatus" og "Resultatrapport for prosjekter"?

"Resultatrapport for prosjekter" viser kun faktiske bokførte inntekter og kostnader, mens "Prosjektstatus" viser en løpende oversikt over alle inntekter og kostnader knyttet til prosjektet, uavhengig av om disse er bokført eller ikke.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no