Lønnskostnader på prosjekt

Man kan se en oversikt over lønnskostnader knyttet til prosjekter iprosjektstatusen og i resultatrapport for prosjekter. De to rapportene har forskjellig grunnlag og vil derfor normalt sett avvike litt fra hverandre.

  • Prosjektstatus viser en løpende oversikt basert på timekostxantall timer registrert på prosjektet i den angitteperioden. Timekost registreres på den enkelte ansatte i fanen "Detaljer" under fanen "Timepris/Timekost". Husk å registrere timekost på alle som fører timer på prosjektet. Prosjektstatus påvirkes ikke av lønnsregnskapet.

  • Resultatrapport for prosjekter viser kun bokførte lønnskostnader. Ved lønnsutbetaling bokføres kostnaden i det man oppretter bilaget. Dette gjelder også selv om man velger betalingstype “Ikke betalt - betaling kan registreres senere”. En lønnsutbetaling “under bearbeiding” vil derfor ikke være synlig i resultatet da den ennå ikke er bokført.

For å kunne knytte lønnskostnader til prosjekt, må innstillingen “Prosjektregnskap - lønn” aktiveres. Dette finner man under “Regnskap/Innstillinger og Regnskapsregler/ Moduler”. 

Timer som timelønnede fører blir automatisk fordelt i henhold til antall timer som er ført på hvert prosjekt, mens for fastlønnede er det en prosentvis fordeling av fastlønnen.

 

Se også "Hvordan knytter jeg deler av fastlønnen til den ansatte prosentvis mellom ulike prosjekter?"Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no