%>

Nummerserier ved import av faktura

Når man importerer fakturaer via "Faktura/Fakturaimport" i hovedmenyen, må man sørge for at det ikke blir konflikt mellom fakturanumrene for de importerte fakturaene og fakturaene som er opprettet manuelt i Tripletex.

Generering av faktura i Tripletex tar ikke hensyn til de importerte fakturaer.

Man må skille på nummerseriene for importerte fakturaer og fakturaer som opprettes manuelt i Tripletex. Systemet oppretter fakturanummer automatisk for fakturaene som lages manuelt, ikke for fakturaene som importeres inn i Tripletex. Hvis du velger å importere fakturaer, så må du derfor ha to adskilte nummerserier.

Eksempel:

Jeg har manuelt laget 10 fakturaer i Tripletex, fakturanummer fra 1 til 10.

Jeg ønsker å importere 5 fakturaer, og setter fakturanummer 11 til 15 på disse.

Den neste fakturaen jeg manuelt oppretter i Tripletex, vil få feilmelding på at fakturanummeret allerede er i bruk, da denne prøver å bruke fakturanummer 11.

Løsningen er å importere fakturaer med fakturanummer langt unna de manuelle fakturaene.

Hadde jeg hatt fakturanummer 1-10 allerede manuelt opprettet i Tripletex, hadde det vært lurt å importere fakturaer som for eksempel starter på 10001. Da må man lage omtrent 10000 manuelle fakturaer i Tripletex før det vil bli konflikt.

PS: Dette gjelder både fakturanummer og ordrenummer.

Ved konflikt i fakturanummer

Hvis det oppstår en konflikt, så må man gjøre følgende: Åpne "Faktura/Fakturaoversikt". Søk opp fakturaen med det høyeste fakturanummeret. Åpne fakturadetaljene. Ta bort krysset "Importert" og lagre siden.

 

Kundenummer ved fakturaimport
Ved import av kunder via faktura- og ordreimport må man sørge for at det ikke blir konflikt mellom kundene som er importert og kundene/leverandørene som er opprettet manuelt i Tripletex.

Om man skriver inn et kundenummer som allerede eksisterer i Tripletex, vil kunden bli knyttet til fakturaen automatisk.
Om kundenummeret ikke eksisterer i TT, må man også skrive inn kundenavn ved importen. Da vil kunden bli opprettet under selve fakturaimporten.

Ved konflikt av kundenummer

Hvis en konflikt har oppstått, er løsningen typisk å flytte de manuelt opprettede kundene/leverandørene til en høyere nummerserie som ikke er i konflikt med de importerte kundene.

Hvis man ikke ønsker å skille kundene i to nummerserier, kan man ta bort krysset "Importert" på de importerte kundene. Åpne kundedetaljene via "Kunde/Kunde/leverandører" i hovedmenyen, fjern krysset i boksen for "Importert" og lagre siden.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no