%>

Introduksjon til Ressursplan

Ressursplanen aktiveres ved å velge "Prosjekt/Innstillinger" i hovedmenyen og avsnittet "Ressursplanlegging".

I det samme avsnittet kan man også aktivere ressursgrupper og ferieplan.

 

 

Man oppretter ressursgrupper via "Selskap/Ressursgrupper" i hovedmenyen.
Her velger man “Ny rad”, gir gruppen et navn og klikker på “Legg til medlemmer”. Velg så aktuell ressursgruppe, marker medlemmer og klikk på “Legg til medlemmer”.

 

 

 
TIMELISTE/RESSURSPLAN

Ved å klikke på "Flere valg" kan man i nedtrekksmenyen “Planleggingsmodus” velge:

1: Ansatt.

2: Prosjekt.

 

Planleggingsmodus: Ansatt

Her kan man allokere timer på prosjekter og aktiviteter på ansatte. Man kan også administrere ressursgrupper. Da trykker man på “flere valg” og huker av for den/de ressursgruppene man ønsker å allokere tid på. Vi anbefaler at man benytter planleggingsperiode “dag” for best mulig oversikt over ressursene sine.

 

Man trykker på “Ny rad” og allokerer timer på forskjellige prosjekter og prosjektaktiviteter eller på internaktiviteter. Har man lagt inn ferie i ferieplanen på den ansatte, vil også dette vises her. Systemet beregner så ledig tid ut i fra normaltid (-) allokert tid, og man ser antall ledige timer per ansatt - per dag/uke/måned, avhengig av hvilken planleggingsperiode man benytter.

Ledig tid = normaltid (-) allokert tid

 

 

Normaltid
For å kunne se "Ledig tid" per ansatt må man minimum ha lagt inn normaltid via "Lønn/Lønnsinnstillinger" og avsnittet "Normaltid". Dersom normaltiden varierer mellom de ansatte, kan man også definere dette under fanen “Arbeidsforhold” på den enkelte ansatte.
Planleggingsmodus: Prosjekt

Her har man tre ulike planleggingsnivåer.

1: Prosjekt.

2: Aktivitet.

3: Ansatt.

 

Planleggingsnivå - prosjekt:
Her kan man allokere timer direkte på prosjektene. Dette påvirker ikke allokert tid på de øvrige nivåene (aktivitet og ansatt).

 

 

 

Planleggingsnivå - aktivitet:

Her kan man allokere timer direkte på aktiviteter. Dette påvirker ikke allokert tid på de øvrige nivåene (prosjekt og ansatt). Her må man filtrere på enkeltprosjekt. Hvis man velger "Alle", får man kun opp en generell oversikt.

 

 

 

Planleggingsnivå - ansatt:
Her kan man allokere timer på de ansatte sortert etter aktivitet på prosjekt, og man må filtrere på enkeltprosjekter. Hvis man velger "Alle", får man kun opp en generell oversikt. Har man allokert timer via planleggingsmodus "ansatt", vil disse fremkomme her.

 

 Ressursplan på prosjekt

Hvert prosjekt har en egen fane som heter “Ressursplan”. Dette er den samme ressursplanen som man finner under "Timeliste/Ressursplan", men når man går inn på denne fanen i et prosjekt, er det direkte i planleggingsmodus “Prosjekt” filtrert på det prosjektet man er i.

 

Budsjett i ressursplan

Man har mulighet til å budsjettere timer på prosjekt direkte i ressursplanen, men her er det viktig å være klar over at timene man legger inn under kolonnen "Budsjett", skal være det totale antallet budsjetterte timer og ikke budsjettert per dag/uke/måned.

 

Eksempel: Om man her budsjetterer timer på planleggingsnivå "Prosjekt", vil dette også påvirke prosjektets overordnede budsjett (se bilder under) uten at man må gjøre flere handlinger enn å lagre. Man må derfor passe på at man her ikke budsjetterer timer per uke. Da vil det bli feil på det overordnede budsjettet dersom det har lengre varighet.

 


 

På planleggingsnivå "Ansatt" og "Aktivitet" får man også muligheten til å oppdatere øvrige budsjetter dersom man huker av disse valgene under ressursplanen og trykker "Lagre".

Aktivitetsbudsjett og det overordnede budsjettet vil da oppdateres med tall fra ressursplanen per aktivitet, og det overordnede budsjettet vil bli total sum i den oppdaterte perioden.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no