API - brukernøkler

Dersom man skal bruke en ekstern integrasjon mot Tripletex må man først aktivere API 2.0 modulen via Selskap -> Vår Kundeside samt godkjenne avtalen. Dette er kostnadsfritt.

Deretter vil man få den nye fanen «API-tilgang» i brukerdetaljene på ansatte/kontakter om man selv innehar rollen "brukeradministrator". Der må man opprette en brukernøkkel til API-et for applikasjonen som skal integreres. Man klikker på «Ny nøkkel» og registrerer navn på brukernøkkelen. Hvis applikasjonsnavnet til din applikasjon finnes i listen, så kan man få et ferdig sett med tilganger til den nye brukernøkkelen som er spesialtilpasset din applikasjon.

 

Hvis applikasjonen ikke finnes i listen, så velger man "Tilpasset oppsett" for å definere hvilken integrasjon det gjelder og for å gi tilganger til den nye nøkkelen. Applikasjonsnavnet skrives inn i feltet "Applikasjonsnavn" og er sensitivt for store/små bokstaver. Korrekt applikasjonsnavn innhentes fra de som har laget integrasjonen. Deretter har man tre valg i forhold til integrasjonens tilganger.

 

Hvis brukeren innehar alle tilganger til Tripletex så kan du bruke malen "Alle tilganger". Integrasjonen vil da få alle tilganger til Tripletex for å hente ut og legge inn data. Hvis du velger "Gi brukernøkkelen denne brukerens tilganger" så koperes tilgangene til brukeren over til nøkkelen du oppretter. Nøkkelen vil da få akkurat de samme tilgangene i kontoen som den innloggede brukeren. Hvis du velger "Bestem selv", så kan du manuelt legge til å fjerne enkelttilganger på brukernøkkelen etter at den er opprettet ved å klikke deg inn på den i "API-tilgang" fanen.

 På siden med enkelttilganger kan du også velge en av de ferdige rettighetsmalene ved å klikke på "Benytt rettighetsmal" nederst i menyen.

 

Her kan du velge å gi nøkkelen tilgangene til en ferdigspesifisert mal eller tilganger basert på en annen bruker i systemet. Man kan selvsagt også legge til og fjerne tilganger manuelt etter man har valgt en rettighetsmal.

Man kan alltid klikke seg inn på opprettede brukernøkler i API-fanen og endre tilganger. Man klikker da bare på nøkkelnavnet i oversikten.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no