%>

Pensjonsrapportering

Hvis man skal rapportere inn lønnsdata til pensjonskasser, så kan man laste ned egne XML-filer i Tripletex. Dette gjelder spesielt om man har ansatte med timelønn og man må informere pensjonskassene om hvor mye de ansatte jobber hver måned.

Man må først aktivere modulen via "Lønn/Lønnsinnstillinger" i hovedmenyen.

 

 

Man vil nå få spørsmålet om man ønsker å aktivere pensjonsrapportering for alle ansatte. Hvis man her velger "ja", så vil pensjonsrapportering aktiveres for samtlige ansatte så lenge de er registrert med enten fødselsnummer eller D-nummer i arbeidsforholdet.

 

 

Man kan også manuelt aktivere/deaktivere pensjonsrapportering per ansatt via ansattdetaljene og fanen "Arbeidsforhold".

 

 

Hvis teksten er grå og man ikke får aktivert innstillingen, som på bildet, så har man ikke registrert et fødselsnummer/D-nummer på den ansatte. Det må man gjøre før man får aktivert innstillingen.

Man kan laste ned pensjonsrapporten via "Lønn/Pensjonsrapport" i hovedmenyen. Her vil man se en oversikt over alle de ansattes lønnsinformasjon.

 

 

Man laster ned filen via knappen over oversikten. Den nedlastede filen vil inneholde mer informasjon enn det man ser i oversikten.

 

NB! Det er kun følgende a-meldingskoder som kan benyttes som godkjent tilleggslønn:

- Trekkpliktig naturalytelse - opsjoner

-  Trekkfri kontantytelse - hyretillegg
- Trekkfri kontantytelse - lønn etter dødsfall
- Trekkfri kontantytelse - Skattefri arbeidsinntekt
- Trekkfri kontantytelse - sluttvederlag

- Trekkpliktig kontantytelse - barnepass i barnets hjem
- Trekkpliktig kontantytelse - fast tillegg
- Trekkpliktig kontantytelse - faste tillegg
- Trekkpliktig kontantytelse - helligdagstillegg
- Trekkpliktig kontantytelse - hyretillegg
- Trekkpliktig kontantytelse - kommunal omsorgslønn og forsterhjemsgodtgjørelse
- Trekkpliktig kontantytelse - opsjoner
- Trekkpliktig kontantytelse - sluttvederlag
- Trekkpliktig kontantytelse - styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med verv
- Trekkpliktig kontantytelse - styrehonorar og godtgjørelse verv
- Trekkpliktig kontantytelse - uregelmessige tillegg arbeidet tid
- Trekkpliktig kontantytelse - uregelmessige tillegg ikke arbeidet tid
- Trekkpliktig kontantytelse - uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid
- Trekkpliktig kontantytelse - uregelmessige tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid

- Trekkpliktig kontantytelse - veldedig/allmennyttig institusjon/organisasjon 

 

 

Godkjent lønn er kun knyttet til a-meldingskoden "Trekkpliktig kontantytelse - timelønn".

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no