%>

Delreversering av lønnsbilag

Hvis man kjører lønn for flere ansatte, men har ført feil på en ansatt, så er det mulig å reversere kun denne ene lønnskjøringen på lønnsbilaget. På denne måten slipper man å reversere hele lønnsbilaget og kjøre hele lønnen på nytt.

Man velger «Lønn/Lønnsbilag» i hovedmenyen og klikker på «Detaljer» på riktig lønnsbilag. Så velger man «Reverser» nederst i skjermbildet.

I avsnittet «Reverser kun for utvalgte ansatte/kontakter» kan man velge å fjerne ansatte fra listen. Man vil da kun reversere lønnskjøringene til de personene som er huket av i listen.

Her velger man da å reversere kun én person på lønnsbilaget.

Hvis knappen for å reversere er grå / ikke vises, kan det skyldes at det ligger betalinger knyttet til lønnsbilaget som du ønsker å reversere under “Bank/betalinger”. Disse må enten slettes eller betales via betalingsløsningen. Når returfil er mottatt vil det være mulig å reversere bilaget.

Når man klikker på «Reverser», så kan man i handlingsloggen se hva som har skjedd.

Hele lønnsbilaget reverseres. Det opprettes så en kopi av lønnsbilaget (nytt bilag) for alle som det IKKE ble reversert for. For den/de som ble reversert for, opprettes det en kopi “Lønnsutbetaling (under bearbeiding)”. 

Man kan gå rett inn på den nye lønnsutbetalingen ved å klikke på «Detaljer» i handlingsloggen.

Man gjør så endringene på lønnsutbetalingen og oppretter et nytt lønnsbilag for den nye lønnsutbetalingen.

 

Betaling

Hvordan håndteres betaling som er er registrert på det opprinnelige lønnsbilaget? 

Det kommer an på om opprinnelig bilag er remittert eller ikke. Remittering reverseres ikke, mens "nettbank" reverseres sammen med lønnsbilaget.

Brukes Nettbank (altså betaling registrert manuelt), må man registrere betaling på det nye bilaget, evt korrigert for forskudd. 

 

Er lønnen remittert, vil denne stå som en åpen post i den ansattes reskontro (som et forskudd). Den kan trekkes fra på den nye bilaget før opprettelse, og dermed påvirke beløp til utbetaling.

 

Dersom nytt bilag har mindre beløp til utbetaling enn tidligere bilag, kan man bruke "Ikke betalt" og ta hensyn til begge poster på neste lønn. Evt få én åpen post som tas hensyn til på neste lønn.

 

De gjerne følgende “Hvordan legger man inn negativ lønn?” 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no